Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) przyjęta w 2018 r., ustanowiła ambitne wymagania względem nowych budynków. W przyszłości, wszystkie nowe budynki i te poddawane poważnej termomodernizacji, mają stać się budynkami niemalże zeroenergetycznymi.

Niemal 35% budynków w Unii Europejskiej to budynki starsze niż 50 lat, a 75% zasobów budowlanych jest nieefektywnych energetycznie. W związku z tym, niezależnie od wprowadzonego prawa, nowe budynki będą reprezentować tylko 10 do 25% europejskich zasobów budowlanych do 2050 r. Skupienie się tylko na nowych budynkach nie jest więc rozwiązaniem. Z pomocą w przyspieszeniu dekarbonizacji istniejących zasobów budowlanych w UE wkraczają dachy słoneczne.

Solarny potencjał

Dużą część budynków w Unii Europejskiej można sprowadzić do wspólnego mianownika, którym jest niewykorzystana przestrzeń na dachu. Spośród dostępnych powierzchni dachu w UE, mniej niż 10% jest obecnie wyposażone w panele słoneczne, osiągając całkowitą moc zainstalowaną na poziomie około 80 GW.

Opłacalny pod względem kosztów potencjał fotowoltaiki na dachu istniejących budynków w UE jest ogromny! Komisja Europejska szacuje, że około 25% obecnego zużycia energii elektrycznej, czyli 680 TWh mogłoby być pokryte przez fotowoltaikę.

Powierzchnia, którą można wykorzystać pod instalacje fotowoltaiczne jest jeszcze większa, jeśli weźmiemy pod uwagę systemy zintegrowane z budynkiem czyli BIPV, które mogą być stosowane poza dachami na elewacjach budynków, a także instalowane na budynkach chronionych przepisami dotyczącymi dziedzictwa kulturowego. Zainstalowanie energii słonecznej we wszystkich nowych i zmodernizowanych budynkach w UE pozwoliłoby na uniknięcie do 7 milionów ton CO2 rocznie.

Wzrost efektywności energetycznej

Budynki zasilane energią słoneczną mogą przynieść znaczący wzrost efektywności energetycznej budynków, a także poprawić zdrowie i jakość powietrza na obszarach miejskich.

Do wzrostu efektywności energetycznej budynków, w szczególności przyczyni się połączenie fotowoltaiki z pompami ciepła, które odegrają znaczącą rolę w napędzaniu słonecznej elektryfikacji nie tylko przy bezpośrednim wykorzystaniu w budynkach mieszkalnych, ale także w sieciach ciepłowniczych.
Z kolei energia słoneczna w połączeniu z urządzeniami do magazynowania energii, reagowania na zapotrzebowanie, digitalizacją i automatyką domową, zagwarantują bezpośrednie i stabilne dostawy energii odnawialnej do przyszłych zasobów budowlanych w Europie i przyczynią się do wzrostu elastyczności systemu elektroenergetycznego.

Oszczędności i walka z ubóstwem energetycznym

Dynamika rozwoju i spadek cen technologii PV sprawia, że słoneczne dachy stają się prawdziwym motorem do walki z ubóstwem energetycznym. Przykładowo w Niemczech, patrząc na dzisiejsze ceny, typowe czteroosobowe gospodarstwo domowe o średnim rocznym zużyciu energii elektrycznej wynoszącym 3600 kWh mogłoby zaoszczędzić ponad 500 EUR rocznie, gdyby było wyposażone w średniej wielkości dachowy system słoneczny.

Trendy i perspektywy

Już dziś, w niektórych miejscach w Unii Europejskiej powstał obowiązek zakładania systemów fotowoltaicznych na dachach nowych budynków. Przykładem takich rozwiązań jest niemiecka Tybinga (tam, gdzie jest to ekonomicznie opłacalne), czy austriacki Wiedeń (w budynkach użyteczności publicznej). Niedawno również Francja ogłosiła, że dachy nowych budynków użyteczności publicznej muszą być pokryte roślinnością lub systemami PV. Czy takie referencje przyczynią się do podobnych rozwiązań w innych miejscach UE?

Przyspieszając renowację istniejących budynków oraz opracowując ambitną strategię szkolenia i podnoszenia kwalifikacji UE pracowników sektora elektrycznego, odnawialnego i budowlanego możemy znacznie przybliżyć się do osiągnięcia neutralności.Przy ambitnej polityce dotyczącej zrównoważonych budynków, do 2050 r. można stworzyć ponad 20 milionów miejsc pracy.

Działania tego typu wdrażane na szczeblu UE, pozwolą osiągnąć korzyści skali. Dzielenie się najlepszymi praktykami oraz większy wpływ na rozwój na całym kontynencie, jest korzystny pod względem zrównoważenia, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a także z punktu widzenia konsumentów!

Źródła: SolarPower, ec.europa.eu

Redakcja GLOBEnergia