Kolejny rekord wydajności został pobity! Tym razem dotyczy on sprawności apertury polikrystalicznych modułów krzemowych. Trina Solar osiągnęła wynik 19,86%, używając modułu „Honey Plus”, który wykorzystuje wzajemne połączenie półogniw oraz technologię PERC.

Rekordowa wydajność aparatury została ustanowiona dla powierzchni modułu równej 1,514 m2. Panel zawierał 120 polikrystalicznych ogniw słonecznych typu p. Rekord został ustanowiony w laboratorium firmy Trina Solar- State Key Laboratory of PV Science and Technology w Chinach i został następnie zweryfikowany przez laboratorium Fraunhofer ISE CalLab w Niemczech.

Nowa rekordowa wydajność pobiła ostatni, zeszłoroczny rekord, który wyniósł 19,14%, co wskazuje na znaczącą poprawę.

Wydajność modułów PV jest jednym z kluczowych parametrów określających finalne tzw. Uśrednione Koszty Elektryczności z PV – informuje wiceprzewodniczący Trina Solar i główny naukowiec – Pierre Verlinden. Najnowszy rekord wydajności apertury modułu pokazuje, że istnieje ogromny potencjał dla rozwoju dalszych badań nad polikrystalicznymi kryształami krzemowymi typu p. Stanowi także istotny krok na przód, jeśli chodzi o stale wzrastający trend efektywności krystalicznych paneli krzemowych. W rozwijającym się dzięki innowacjom sektorze PV, Trina Solar skupia się na opracowywaniu nowatorskich technologii PV oraz produktów, które poprawiają sprawność ogniw i redukują koszty systemowe.

Aktualny rekord wydajności  apertury dla monokrystalicznych modułów krzemowych wynosi 23,8% i został ustanowiony przez Panasonic w marcu tego roku.  Japońska firma osiągnęła powyższy rekord, wykorzystując swoją technologię heterozłączy HIT.

Żródło: PV magazine