Firma Trina Solar ogłosiła w tym tygodniu, iż ustanowiła nowy rekord sprawności dla ogniw słonecznych typu PERC.

Trina Solar twierdzi, iż uzyskała 21,1% średniej sprawności dla ogniw wytwarzanych przy użyciu technologii PERC, określanej w języku polskim jako technologii pasywacji emitera tylnej części ogniwa (ang. Passivated Emitter Rear Cell – PERC).

Niemniej, na tym etapie sprawność dopiero została poddana testom przeprowadzonym przez firmę Trina i do tej pory nie podległa niezależnej weryfikacji dokonywanej przez inne laboratoria.

Według Trina ogniwo typu PERC zostało wyprodukowane na bazie substratów Cz-Si z domieszkami boru w skali przemysłowej w linii produkcyjnej stosującej „standardowe materiały i procesy produkcji przemysłowej”. Oznacza to tego rodzaju przejście z produkcji laboratoryjnej do produkcji masowej, które jawi sie jako „Święty Graal” dla inwestorów ogniw słonecznych.

„Jesteśmy dumni z naszych ostatnich dokonań, polegających na osiągnięciu średniego poziomu  wydajności konwersji równego 21,1% dla naszych monokrystalicznych ogniw typu PERC, które były produkowane na skalę przemysłową poprzez zastosowanie technologii PERC”, mówi vice-przewodniczący i główny naukowiec Trina Solar – Pierre Verlinden.

Dyrektor Laboratorium Nauk o PV i Technologiach State Key- Zhiqiang Feng- dodał, że celem firmy przez długi czas było skupienie uwagi na innowacjach technologicznych oraz umożliwienie transferu najlepszych praktyk laboratoryjnych i technik do produkcji komercyjnej.

„W miarę jak zapotrzebowanie na wysokosprawne ogniwa wzrasta”, mówi Feng, „osiągnięcie naszego zespołu R&D w zwiększeniu średniej sprawności produkowanych przez nas na skalę przemysłową ogniw PERC pomoże w przyspieszeniu wdrożenia produktów solarnych o wysokiej wydajności i zbudowania solidnej podstawy dla przyszłych redukcji w LCOE (ang. levelized cost of energy)”.

Konkurencja w zwiększaniu sprawności ogniw PERC stała sie bardziej zajadła w 2016 r., kiedy to tajwańska firma Gintech osiągnęła sprawność 21,44% w styczniu w warunkach laboratoryjnych, przewidując masową produkcję później tego roku. Inna firma – SolarWorld również zwiększyła swoją sprawność do 22% dla ogniw PERC w styczniu. Firma orzekła wtedy, że zajmie jej „od jednego do dwóch lat”, by przenieść tę wydajność do produkcji masowej.

Źródło: pv-magazine.com

Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia