Pompy ciepła to współcześnie jedne z najbardziej efektywnych i ekologicznych systemów ogrzewania budynków i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Są dostępne różne rodzaje, które dostosują się do stawianych wymagań i dostępnych możliwości. Jednak, aby było to możliwe, urządzenie musiała przejść wiele zmian i ulepszeń od swojej pierwotnej wersji.

Pionierska Szwajcaria

Pierwsza na świecie pompa ciepłą została skonstruowana przez słowackiego inżyniera Aurela Stodolę. Był on pionierem w dziedzinie termodynamiki i w 1928 roku skonstruował pierwszą na świecie sprawnie funkcjonującą pompę ciepła. Urządzenie było przeznaczone do ogrzewania ratusza w Genewie, a jej dolne źródło znajdowało się w jeziorze Genewskim.

Ciekawym przypadkiem jest pompa ciepła wykorzystywana w ratuszu w Zurychu. Jest ona bowiem pierwszą instalacją na świecie znajdującą się w jednym budynku. Została zamontowana w 1936 roku, jednak najbardziej zaskakujący jest fakt, że ta pompa działała jeszcze nieco 10 lat temu. Obecnie nie jest ona już eksploatowana.

Pompa ciepła zainstalowana w ratuszu w Zurychu

Zabytkowa pompa ciepła jest obecnie pod ochroną konserwatora i można ją zobaczyć podczas zwiedzania ratuszu w Zurychu.

Redakcja GLOBEnergia