Inwestycja w odnawialne źródła energii w Polsce cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Niestety od strony prawnej cały czas brak konkretnych regulacji i rozwiązań. Prace nad Ustawą dotyczącą odnawialnych źródeł energii trwają już od dłuższego czasu. Jak zapewnił Andrzej Czerwiński, przewodniczący sejmowej podkomisji gospodarki ds. energetyki podczas Forum ZPP, Ustawy tworzące tzw. trójpak energetyczny wejdą w życie najprawdopodobniej z początkiem 2014 r.    

– W ustawie o odnawialnych źródłach energii (OZE), która wchodzi w skład trójpaku, przedstawiony będzie podział na poszczególne technologie OZE. Obecnie toczą się rozmowy, jak ma wyglądać system wsparcia dla poszczególnych technologii. Priorytetem powinny być technologie najmniej obciążające system wsparcia – mówił Andrzej Czerwiński, przewodniczący sejmowej podkomisji gospodarki ds. energetyki. Koszt systemu wsparcia dla OZE powinien być niższy, niż ewentualne kary, które Polska mogłaby zapłacić, gdyby nie spełniła wymogu osiągnięcia odpowiedniego udziału energii z OZE.
Andrzej Czerwiński zapewnia, że jest wola koalicji rządowej, oraz także innych klubów parlamentarnych, aby pozostawić po sobie dobre prawo w zakresie OZE, które nie będzie wymagać poprawek. Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki zapowiedział, że trójpak energetyczny, w tym ustawa o OZE, powinna zostać przyjęta przez rząd najpóźniej na koniec marca br.

Źródło: www.wnp.pl