Trwają prace nad Kartą Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki

W ubiegłym tygodniu w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego Zespołu powołanego w październiku 2021 roku, który ma wypracować „Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki”. Pracom zespołu przewodniczy Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

przyłączenie do sieci

W spotkaniu, które odbyło się 16 marca, uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, małych operatorów systemów dystrybucyjnych zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a także niezależni eksperci rynkowi, w tym przedstawiciele świata nauki i praktycy branżowi.

Zespół działający przy URE ma za zadanie zdiagnozować kluczowe potrzeby związane z pracą sieci, wynikające z wymogów formalno-prawnych obowiązujących OSD w perspektywie do 2030 roku. Jest to związane z rosnącą liczbą OZE przyłączanych do sieci OSD oraz dostosowaniem modelu regulacyjnego OSD wspierającego aktywność inwestycyjną w szczególności inwestycje związane z szeroko rozumianą elastycznością pracy sieci. Kluczowa jest optymalizacja przyłączeń źródeł odnawialnych oraz maksymalizacja odbioru energii z tych źródeł.

Operatorzy analizują scenariusze rozwoju sieci dystrybucyjnej

W  trakcie spotkania rozmawiano na temat wymagań formalno-prawnych obowiązujących operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD), a także możliwych scenariuszach inwestycji w sieci do 2030 roku, koniecznych do podjęcia oraz wymaganych ze względu na Politykę Energetyczną Państwa do 2040 roku. 

W opinii prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wspomniane scenariusze powinny być przyjęte jako rekomendacje kierunkowe do dalszych prac. 

- Znacząca część pracy analitycznej, która wymagała ogromnego zaangażowania członków zespołu, została już wykonana, w najbliższych tygodniach będziemy mieli powody do omawiania kolejnych efektów prac zespołu na forum Komitetu Sterującego – powiedział Rafał Gawin.

Jak podkreśla URE, punktem wyjścia do prac zespołu są działania podejmowane przez Prezesa URE, których celem jest wdrażanie transparentnej i przewidywalnej polityki regulacyjnej, akceptowalnej zarówno przez stronę rządową, przedsiębiorców, jak i społeczeństwo.

Regulator tłumaczy w komunikacie prasowym, że prace zespołu mają umożliwić optymalne, jak najbardziej efektywne wykorzystanie sieci dystrybucyjnych w Polsce, które muszą być przygotowane na coraz bardziej dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej.

100 mld zł na funkcjonowanie i rozwój sieci OSD

URE poinformował także, że według wstępnych szacunków polski sektor dystrybucji potrzebuje ok. 100 mld zł środków na realizację swoich zadań, digitalizację oraz proces przyłączania OZE do sieci. Szacunki nie uwzględniają inwestycji w sieć przesyłową. Członkowie specjalnego zespołu oszacowali także, że do 2030 roku do polskich sieci mogą zostać przyłączone instalacje OZE o łącznej mocy 46,5 GW. Blisko połowę z nich - 21 GW - będzie stanowiła fotowoltaika, 22,5 - energetyka wiatrowa. Na 46,5 GW składa się 17,5 GW już przyłączonych oraz te, dla których są już warunki przyłączenia bądź umowy przyłączeniowe. Umowy mają źródła o mocy 19 GW, a warunki przyłączenia - prawie 10 GW. W ujęciu tym nie ma instalacji prosumenckich. O szczegółach pisaliśmy TUTAJ. 

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki/Polska Agencja Prasowa