Trwają prace nad kolejnymi aukcjami OZE w 2021 roku

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom
finanse

Zyska wyraził nadzieję, że w tym roku odbędą się kolejne aukcje OZE, na temat których trwają obecnie rozmowy.

- Na przełomie maja i czerwca mieliśmy zaplanowane aukcje OZE, które nie wyczerpały całego wolumenu poszczególnych technologii OZE. Jak wiemy, są to poszczególne koszyki uwzględnione w rozporządzeniu MKiŚ. Aukcje OZE przyniosły zakontraktowanie ponad 2000 MW. Planujemy zorganizowanie aukcji dodatkowych jeszcze w tym roku. Jako pełnomocnik rządu ds. OZE wystąpiłem z inicjatywą do prezesa URE, obecnie trwają rozmowy, toczą się prace nad ich przygotowaniem - powiedział Zyska.

Przekonywał, że kolejne aukcje w 2021 roku są potrzebne, gdyż według informacji resortu na rynku są już dojrzałe projekty, które mają potencjał zakontraktowania. Po drugie, lepiej “to zrobić wcześniej, niż później”. Zyska powiedział, że ze względu na odpowiedzialność za kształtowanie miksu energetycznego resort nie chce zostawiać takich działań na później.

Na dzisiaj wiadomo, że kolejne aukcje w 2021 roku będą organizowane dla wszystkich koszyków technologicznych. Na koniec października zaczną się konkretyzować szczegóły.

Aukcje OZE dla inwestorów są już narzędziem mitygowania ryzyka finansowego

Czy aukcje OZE odbędą się także w 2022 roku? Zyska przekonuje, że tak. Zauważył, że rynek energii w Polsce się zmienia, coraz więcej dużych instalacji OZE, głównie farm fotowoltaicznych, nie potrzebuje wsparcia w postaci systemu aukcyjnego. - Obserwujemy rozwój kontraktów PPA, ale także innych form uczestnictwa poprzez sprzedaż na rynku bieżącym energii - wskazał.

Dla wielu podmiotów aukcje stały się doskonałym modelem rozwoju tego sektora, mitygowania ryzyka finansowania. Kontrakt różnicowy uzyskany w akcjach OZE pozwala na stabilne finansowanie, wysoki poziom zaufania ze strony instytucji finansujących takie projekty. - Stąd podjęliśmy inicjatywę legislacyjną w postaci nowelizacji ustawy o OZE, gdzie proponujemy przedłużenie systemu aukcyjnego do końca 2027 roku - dodał wiceminister.

- Czekamy na wejście w życie ustawy. Ważną rzeczą jest notyfikacja przepisów o pomocy publicznej przez KE. Jesteśmy po wstępnych prenofikacyjnych rozmowach, wiemy o pozytywnej opinii UE. Jestem przekonany, że system aukcyjny uda się przedłużyć do 20207 roku - powiedział Zyska.

Linia bezpośrednia - jest szereg uwag do projektu przepisów

Projekt przepisów dotyczących linii bezpośredniej jest już w konsultacjach publicznych. Wiceminister poinformował, że pojawił się cały szereg uwag. MKiŚ zależy na tym, aby ta forma dostarczania energii bezpośrednio od producenta od odbiorcy została szybko wprowadzona w życie. Potrzebę takiego rozwiązania składają duży inwestorzy i przemysł.

Bezpośrednia linia przesyłowa doskonale ułatwi rozwój przemysł, tworzenie miejsc pracy i technologii. Zyska powiedział, że trzeba pamiętać, że polski system elektroenergetyczny to krwioobieg gospodarki. Zmiany powinny być podejmowane mając na uwadze bezpieczeństwo państwa - od dużych podmiotów po końcowych odbiorców.

Ustawa odległościowa - szansa na liberalizację w 2021 roku

Już kolejne miesiące sektor energetyki wiatrowej czeka na wielokrotnie zapowiadaną liberalizację zasady 10H, która została zaproponowana w projekcie ustawy Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

- Chciałbym, żeby projekt wszedł na obrady Sejmu  jeszcze w tym roku, ale być może także w życie, jeśli harmonogram Sejmu na to pozwoli - powiedział Zyska.

Przypomnijmy, że MRIT poinformował naszą redakcję we wrześniu, że projekt nowelizacji został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych.

– Obecnie analizujemy uwagi, komentarze oraz opinie otrzymane od urzędów, instytucji i osób prywatnych – informował MRiT.

Resort informuje, że przewidywany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów przełom III i IV kwartału 2021 roku. Zakładany termin wejścia w życie przepisów ustawy to początek 2022 roku.

Zobacz również