Aktualności Aktualności

Trwają prace nad nową koncepcją przepisów dotyczących Stref Czystego Transportu

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom
Samochód elektryczny

7 września relacjonowaliśmy konferencję Polskiego Alarmu Smogowego, która odbyła się w Międzynarodowym Dniu Czystego Powietrza. Rzecznik PAS Piotr Siergiej oraz ekspert ds. Transportu Bartosz Piłat wskazali, że kolejne kraje unijne wprowadzają przepisy zabraniające wjazdu diesli do miast. W Polsce rząd nie proceduje przepisów o Strefach Czystego Transportu (SCT), pomimo wpisania ich do Krajowego Programu Odbudowy. Przygotowana nowelizacja prawa, która umożliwi miastom tworzenie SCT trafiła do rządowej zamrażarki. Polski Alarm Smogowy apelował do rządzących o jak najszybsze wprowadzenie w życie przepisów pozwalających miastom na walkę z emisją spalin samochodowych.

– Po bardzo pozytywnych sygnałach, że SCT powstaną, właściwie wyrzucono wypracowane zapisy z ustawy do kosza, do zamrażarki. Nie wiemy jaki będzie los tej ustawy. Wydawało się, że idziemy w dobrą stronę, ministerstwo klimatu i środowiska rozumie problem zanieczyszczenia powietrza w miastach. W tej chwili niestety to zrozumienie gdzieś przepadło, obawiamy się, że losy Stref Czystego Transportu są pogrzebane – wyjaśnił Sergiej.

Rzecznik PAS komentował także dla GLOBEnergia.pl, że Strefy Czystego Transportu to opcja, która wprowadzana jest w Unii Europejskiej i jest bardzo skuteczna, co jest potwierdzone pomiarami. Za granicą wprowadzane są takie rozwiązania, co może spowodować napływ starych samochodów do Polski. Potrzebne są także rozwiązania, które umożliwiłyby Polsce kontrolować import diesli do Polski nie spełniających już norm. W jaki sposób można ograniczyć import starych aut? Siergiej podkreślał w rozmowie z GLOBEnergia.pl, że nie ma potrzeby wprowadzenia twardego zakazu importu “szrotu” z innych krajów. Wystarczy kilka narzędzi i regulacji, takich jak SCT, ale i np. regulacja importu za pomocą podatku akcyzowego. Rząd wówczas może sterować importem samochodów za pomocą takiego podatku. Można rozważyć wprowadzenie podatku akcyzowego lub innego rodzaju opłaty zależnej od emisyjności samochodu , która rosłaby wraz z emisyjnością samochodu, niekoniecznie w korelacji z jego wiekiem.

Trwają prace nad nowymi przepisami dla SCT

O regulacje dotyczące Stref Czystego Transportu zapytaliśmy Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Resort wyjaśnił, że przepisy, które pozwalają na wprowadzenie Stref Czystego Transportu funkcjonują od 2018 roku. Znajdują się one w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

- Obecne przepisy nadają ustawowe prawo wjazdu na teren strefy dla wszystkich pojazdów elektrycznych, napędzanych wodorem, napędzanych gazem ziemnym oraz służb np. pogotowia - wyjaśnia resort.

Dodaje, że pozwalają one nadać samorządom indywidualne wyłączenia, zgodne z lokalnymi uwarunkowaniami np. dotyczące nadania prawa wjazdu dla przedsiębiorców działających na terenie strefy lub pojazdów spełniających określone normy emisji spalin. Zgodnie z art. 39 ust 4, Rada gminy, w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu, może ustanowić wyłączenia od ograniczenia wjazdu do tej strefy inne niż określone w ustawowym wyłączeniu.

- Obecnie trwają prace nad opracowaniem nowej koncepcji przepisów dotyczących Stref Czystego Transportu. Znajdują się one na rządowym etapie prac legislacyjnych. Przepisy te muszą być kompromisem uwzględniającym potrzeby mieszkańców objętych obszarem strefy oraz samorządów, których celem jest ograniczenie szkodliwych emisji pochodzących z transportu drogowego na terenach miast. Opracowanie ich wymaga więc szerokiego dialogu ze wszystkimi, których dotyczy ta kwestia - wyjaśnia MKiŚ w komentarzu dla GLOBEnergia.pl