Aktualności Aktualności

Trybunał UE: Nieskuteczna walka Polski z zanieczyszczeniem powietrza

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

trybunał ue

Dnia 22.02.2018 r. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej, poprzez przekroczenie dopuszczalnych wartości stężenia pyłu PM10 w otaczającym powietrzu, narusza prawa obowiązujące na terenie UE.

Normy regularnie przekraczane

Dane, ze sprawozdań rocznych dotyczących jakości powietrza sporządzanych przez Polskę, świadczą o tym, że na przestrzeni lat 2007 - 2015, nasz kraj regularnie przekraczał graniczne dobowe wartości stężenia pyły PM10 w 35 strefach, w otaczającym powietrzu. Dodatkowo również roczne wartości stężeń w 9 strefach są większe niż wymaga tego prawo UE, co kwalifikuje nasze przekroczenie wartości granicznych jako stałe.

Polska zobowiązała się do podjęcia działań, które mają zapewnić zmniejszenia stężenia szkodliwych substancji w powietrzu, w zależności od strefy, w której zanieczyszczenie występuje. Mają one spełniać europejskie normy na przestrzeni lat 2020, a 2024.

Programy ochrony powietrza nieefektywne

Trybunał stwierdził, że żaden z programów ochrony powietrza, który został uruchomiony w Polsce, nie definiuje wyraźnie możliwości realnego zmniejszenia zanieczyszczeń do wartości granicznych w jak najkrótszym czasie, co jest wymagane przez Unię Europejską. Innymi słowy Trybunał zarzuca Polsce, że nie podejmuje żadnych skutecznych działań w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

Teraz Polska musi wykazać zainteresowanie i przestawić konkretny plan działań, mających na celu realne zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń, tak aby spełniać wymogi Unii Europejskiej. W innym wypadku Komisja Europejska będzie mogła wnioskować o ukaranie finansowe państwa członkowskiego. Jeśli władze naszego państwa chcą uniknąć sankcji za zanieczyszczanie powietrza, powinny jak najszybciej odnieść się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jeżeli Komisja uzna, że państwo członkowskie, nie zastosowało się do wyroku, może wnieść nową skargę. Jednak w sytuacji nieprzekazania Komisji krajowych środków transpozycji dyrektywy, Trybunał Sprawiedliwości może na jej wniosek, nałożyć na nasz kraj kary pieniężne już na etapie pierwszego wyroku.

Źródło: curia.europa.eu


Jak Polacy bronią się przed zanieczyszczeniem i za pomocą jakich "narzędzi" walczą ze smogiem?

https://globenergia.pl/magazyn/ekwipunek-wspolczesnego-rycerza-czyli-walka-ze-smogiem/