Według uchwały antysmogowej przyjętej przez radnych sejmiku województwa opolskiego, od 1 listopada bieżącego roku w piecach nie będzie można palić  tym, co jest uznawane za potencjalnie najbardziej zanieczyszczające: flotem węglowym, mułem, węglem brunatnym i biomasą drzewną. Tym samym, opolskie jest trzecim w Polsce województwem, które wprowadziło uchwałę antysmogową – tuż po małopolskim i śląskim.

Walka o czyste powietrze w województwie opolskim

Ta uchwała jest efektem wielu konsultacji i spotkań. To była trudna praca – mówi cytowany przez Radio Opole członek zarządu województwa Antoni Konopka. Starania zmierzające do poprawy jakości powietrza w województwie opolskim miały miejsce już od jakiegoś czasu. Zanim jeszcze minister rozwoju wydał rozporządzenie zakazujące od października sprzedaży i produkcji kotłów niższej niż 5. generacji, opolska Koalicja dla Czystego Powietrza wyrażała swój sprzeciw wobec ich stosowania. W związku z tym, pierwotny projekt uchwały zawierał zapisy dotyczące zakazu wymiany pieców, które nie spełniają europejskich norm emisji spalin. Obecnie jednak nie byłyby one potrzebne, ponieważ ta kwestia będzie rozwiązana przez rozporządzenie.

Co zmienia uchwała antysmogowa?

Od 1 listopada w województwie opolskim nie będzie wolno palić następującymi paliwami stałymi: flotem węglowym, mułem, węglem brunatnym i biomasą drzewną. Jeśli zakaz będzie przestrzegany i egzekwowany, jakość powietrza na terenie województwa opolskiego może się poprawić, ponieważ to właśnie spalanie paliw złej jakości jest głównym sprawcą niskiej emisji. Wprawdzie w uchwale brak jest zapisów dotyczących wsparcia finansowego gmin w zakresie wymiany kotłów, jednak zarząd województwa zapewnia, że będzie ono prawdopodobnie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Radio Opole

Redakcja GLOBEnergia