Trzy najważniejsze zasady prawidłowego doboru pompy ciepła – o tym musi pamiętać każdy instalator!

instalowanie pompy ciepła

Jakie są najważniejsze zasady prawidłowego doboru pompy ciepła? Przyjrzał im się ekspert firmy Panasonic – Stanisław Glodny podczas Webinarowej Środy z Globenergią. Poznajmy przegląd aspektów istotnych z punktu widzenia instalatora, od strony prawnej, po odniesienie do projektowych mankamentów. O czym koniecznie musisz pamiętać? Sprawdźmy!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

instalowanie pompy ciepła

Podziel się

Pokrycie zapotrzebowania w każdych warunkach

Nadrzędnym zadaniem dla każdego systemu opartego o pompę ciepła jest zapewnienie komfortu cieplnego. Ekspert zaznaczył również potrzebę zmian temperatur projektowych, by nareszcie móc projektować instalacje, które nie będą przewymiarowane. Jak najprościej wyjaśnić pojęcie komfortu cieplnego?

Oznacza to, że urządzenie musi pokrywać zapotrzebowanie budynku i spełniać oczekiwania w warunkach projektowych. Mam świadomość, że obecne temperatury projektowe nie są już realnym odzwierciedleniem rzeczywistości, dlatego też, by projektować urządzenia dla realnych temperatur, potrzebne są zmiany legislacyjne

wyjaśnia Stanisław Glodny, ekspert Panasonic Heating & Cooling Solutions

Jest to bezpośredni skutek funkcjonowania dwóch pierwszych zasad należnych do spełnienia, by zapewnić pokrycie zapotrzebowania w każdych warunkach.

Zmiany stref klimatycznych i temperatur projektowych nie zmienią podstawowej zasady, mówiącej, że moc pompy ciepła powiększona o moc dostępnego źródła szczytowego musi pokrywać zapotrzebowanie w warunkach projektowych

komentuje Stanisław Glodny, ekspert Panasonic Heating & Cooling Solutions

Druga zasada, o której należy bezwzględnie pamiętać, mówi, że źródło szczytowe musi pokrywać 100% zapotrzebowania, jeżeli graniczna temperatura pracy pompy ciepła jest wyższa od temperatury projektowej. W takim przypadku mamy do czynienia z instalacją biwalentną alternatywną, gdzie drugie źródło przejmuje całkowicie rolę źródła ciepła.

Spełnienie wymienionych kwestii pozwala instalatorowi na przejście do następnych punktów. O czym nie wolno jeszcze zapomnieć?

Druga, ale w zasadzie najważniejsza kwestia, to optymalizacja warunków pracy. Wybór punktu biwalencji, czyli punktu temperatury zewnętrznej, do której pompa ciepła pokrywa całe zapotrzebowanie i jest kluczowa dla optymalizacji kosztów eksploatacji przy jednoczesnej minimalizacji kosztów inwestycyjnych

wyjaśnia Glodny

Jak widać, ekonomiczne aspekty instalacji są równie ważne, co dobór odpowiednich parametrów jej pracy, a jednocześnie jedna kwestia wynika z drugiej. Dlatego też szczególnie będzie nam zależało na optymalnej pracy urządzenia w kulminacji okresu grzewczego. Celem jest to, aby pompa ciepła pracowała optymalnie w zakresie najczęstszych temperatur występujących w ciągu sezonu, czyli około od -7 do 7 st. Celsjusza.

Co z prawem?

Ostatnie z kryteriów prawidłowego doboru PC to spełnienie wymogów prawnych. Te będą podyktowane przez czynnik chłodniczy zasilający instalację czy warunki zabudowy miejsca, w którym zamontowana będzie jednostka zewnętrzna.

Kolejne kryterium to oczywiście spełnienie aspektów prawnych. W zależności od tego z jakim urządzeniem mamy do czynienia te wymagania będą się zmieniały. Dla czynnika R410, który jest całkowicie nietoksyczny i niepalny, te ograniczenia są najbardziej łagodne

ocenia ekspert

Jak zaznacza ekspert, wystarczy tylko pewna minimalna kubatura pomieszczenia i można takie urządzenia zamontować. Nie ma tutaj większych ograniczeń czy wymagań. W przypadku czynnika R32 ze względu na jego klasę palności A2L dochodzi kwestia wymaganej większej kubatury pod montaż jednostki.

A co w przypadku coraz popularniejszych urządzeń na propan? Czy UE chcąc pozbyć się F-gazów z rynku zostawiła więcej przestrzeni dla takich urządzeń?

W przypadku czynnika R290, jako że jest to czynnik klasy A3, czyli łatwopalny i wybuchowy, dyrektywa IEC która definiuje wymagania dla urządzeń elektrycznych nakłada ograniczenia sprawiając że obecnie większość tego typu urządzeń to monobloki. Co oznacza, że cały układ chłodniczy znajduje się poza budynkiem. Pojawiają się przy tym inne wymagania prawne i konieczność wyznaczania strefy bezpieczeństwa

informuje Glodny

Po trzecie – hałas

Ostatnią kwestią istotną z punktu widzenia nie tyle samego inwestora, co jego sąsiadów, jest hałas generowany w trakcie pracy pompy ciepła. Jaki jest maksymalny poziom natężenia dźwięku? To istotna kwestia zwłaszcza w przypadku jednostek montowanych na granicach działki.

Temat często zapominany, powracający wraz z niezadowoleniem klienta, to kwestia głośności urządzeń i spełnienia wymagań stawianych przez warunki zabudowy bądź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W godzinach nocnych, będąc na granicy działki musimy spełniać określony poziom ciśnienia akustycznego na poziomie 40-45 dB

przypomina Stanisław Glodny, Panasonic Heating & Cooling Solutions

Ten aspekt po raz kolejny wysuwa na prowadzenie pompy ciepła zasilane czynnikami naturalnymi. Niższe ciśnienia pracy w ich przypadku skutkują lżejszą pracą sprężarki, która tym samym mniej hałasuje.

Źródło: Webinarowa Środa

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia