Trzy ważne zmiany wprowadzone przez Ustawę o OZE!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

16.01.2015 to data, na którą branża OZE czeka od lat. To właśnie dzisiaj rząd zatwierdził Ustawę o OZE. 

 
Co nas czeka w związku z zapisami w ustawie o OZE?
1. Koniec świadectw pochodzenia. Ich miejsce zajmą aukcje. System aukcyjny będzie obowiązywał w dwóch zakresach mocy: do 1 MW i od 1 MW
2. Przegłosowano poprawkę posła Bramory, dot. mikroinstalacji OZE. Na jej podstawie małe instalacje w przedziałach mocy do 3 kW i o mocy 3-10 kW będą objęte tzw. taryfami gwarantowanymi (feed–in-tariff). Oznacza to, że mają one gwarancje utrzymania cen sprzedaży energii elektrycznej do sieci po stałych cenach, gwarantowanych przez 15 lat od momentu uruchomienia instalacji. 
3. Obowiązek zakupu energii wyprodukowanej w instalacjach o mocy do 3 kW. 
 
Czy Ustawę o OZE przegłosuje Senat i trafi ona do Prezydenta RP? Czy będziemy w końcu mogli mówić „Ustawa o OZE”,  a nie jak od kilku lat „Projekt Ustawy o OZE”?