Turbina wiatrowa bez pozwolenia do 50 kW, ale czy na pewno?

Turbina wiatrowa bez pozwolenia do 50 kW, ale czy na pewno?

Nadchodzą nowe zmiany w prawie energetycznym. Projekt ustawy, który został przyjęty przez rząd, przewiduje zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę kolejnych instalacji energii odnawialnej. Zmiana ta dotyczy domowych turbin wiatrowych i systemów off-grid. Okazuje się jednak, że możliwa moc maksymalna turbiny wiatrowej nie zostanie wykorzystana.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Turbina wiatrowa bez pozwolenia do 50 kW, ale czy na pewno?

Podziel się

Brak pozwolenia na budowę domowej turbiny wiatrowej zostanie rozwiązany. Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Skorzystają m.in. instalacje off-grid i małe elektrownie wiatrowe.

Instalacje off-grid jako mikroinstalacje

Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów zawiera dodatkowe preferencje dla OZE poprzez rozszerzenie definicji małych i mikroinstalacji. W art. 2 pkt 18 i 19 ustawy o OZE wprowadzono zmiany dotyczące warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Dodano zapis, który obejmuje instalacje energii odnawialnej nieprzyłączone do sieci elektroenergetycznej, obok tych, które są przyłączone do sieci o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

Według oceny resortu rozwoju, poszerzenie definicji małych i mikroinstalacji OZE o systemy wyspowe (off-grid) ułatwi pozyskiwanie dofinansowania na tego rodzaju instalacje z programów, które uwzględniają definicje zawarte w ustawie. To z pewnością kierunek, który pozwoli na dalszy rozwój mikroinstalacji, co pozwoli na odciążenie sieci energetycznej w bliskiej przyszłości. Szczególnie, jeśli aktualnie coraz częściej słyszy się o magazynach energii. Czy era prosumentów się skończy, a ich miejsce zajmą fleksumenci? To z pewnością odległa przyszłość.

Małe elektrownie wiatrowe bez pozwolenia na budowę

W ramach projektu ustawy resort rozwoju uwzględnił preferencje dotyczące budowy małych elektrowni wiatrowych oraz systemów energetycznych nieprzyłączonych do sieci (off-grid). Nowa ustawa zakłada dodanie do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, części budowlanych wolno stojących małych elektrowni wiatrowych o całkowitej wysokości mieszczącej się w przedziale od 3 do 12 metrów oraz mocy nieprzekraczającej mocy mikroinstalacji (50 kW). W przypadku tych inwestycji odległość od granicy działki nie może być mniejsza niż całkowita wysokość elektrowni wiatrowej.

W tym miejscu przypomnijmy, że przegłosowana w piątek nowelizacja ustawy o OZE zmienia definicję mikroinstalacji. Jednym z postanowień jest zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW. Tego rodzaju zmiany były jednym z postulatów branży oraz stowarzyszeń związanych z sektorem OZE. Obecnie zwolnienie z pozwolenia na budowę dotyczy systemów OZE o mocy nieprzekraczającej 50 kWp.

Trzeba tutaj jednak zwrócić uwagę na aspekty technologiczne. Turbiny wiatrowe o mocy 150 kW mają średnią wysokość wieży równą ok. 30 m, a średnicę wirnika ok. 20 m. Daje to łącznie konstrukcje znacznie przewyższającą tę dopuszczoną przez prawo. Co więcej, nawet turbiny o mocy 50 kW nie mieszczą się w tym limicie. Najniższe znalezione przez nas turbiny o mocy 50 kW w ofertach internetowych wyniosły ok. 18 m.

Zgodnie z nowym prawem, inwestycje tego rodzaju będą wymagały sporządzenia planu sytuacyjnego i projektu architektoniczno-budowlanego na etapie zgłoszenia. Natomiast na etapie rozpoczęcia prac budowlanych konieczne będzie sporządzenie projektu technicznego oraz obecność kierownika budowy. Ponadto, instalacje domowych turbin wiatrowych będą podlegać obowiązkowej inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu prac budowlanych.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia