Francuska firma New Wind instaluje turbiny wiatrowe w kształcie drzew na paryskim Place de la Concorde. Założyciel firmy, Jérôme Michaud-Larivière wpadł na ten pomysł podczas spaceru po placu w Paryżu, kiedy „ujrzał, jak liście na drzewach drżą przy ledwie wyczuwalnych podmuchach wiatru”. Aby wykorzystać drobne prądy powietrza przepływającego pomiędzy budynkami i miejską infrastrukturą, stworzył sztuczne drzewa z zamontowanymi na nich licznymi turbinami wiatrowymi. Ma nadzieję, że będą one instalowane na deptakach, przydomowych podwórkach oraz w centrach miast.

 

Turbiny wiatrowe do miejskich zastosowań

Panujące w miastach turbulencje powietrza związane z dużą szorstkością terenu sprawiają, że zastosowanie dużych turbin wiatrowych byłoby nieefektywne. Optymalne do warunków miejskich są mikroinstalacje wiatrowe – małe turbiny o poziomej bądź pionowej osi obrotu, często wkomponowane w architekturę. Dzięki efektowi Bernouillego powietrze dodatkowo przyspiesza, przechodząc przez przewężenia złożone np. z dwóch budynków, co stanowi kolejny walor dla lokalizacji małych turbin wiatrowych w takich miejscach. Drzewo energetyczne ma na celu skumulowany uzysk energii nawet przy słabym wietrze, dzięki zastosowaniu licznych mikroturbin o osi pionowej zamontowanych na jednej konstrukcji. Mają one niską prędkość startową, co sprawia, że zaczynają pracować już przy wietrze o nieznacznych prędkościach. Dzięki temu są optymalne do zastosowania w przestrzeni miejskiej.

Turbiny działające przy bardzo niskich prędkościach wiatru

Twórca przyznaje, że wydajność „wiatrowych drzew” jest znacznie niższa w porównaniu do ogromnych turbin spotykanych na farmach wiatrowych. Zwraca jednak uwagę, że jego wynalazek w przeciwieństwie do nich nadaje się do lokalizowania w miastach. Pojedyncza turbina wiatrowa w kształcie drzewa będzie kosztować około 23 500 funtów. Sztuczne drzewa o wysokości 8 metrów, używające maleńkich łopatek wewnątrz przypominających liście turbin o osi pionowej, prawdopodobnie zaczną przynosić wyraźne zyski po roku użytkowania. Takie osiągnięcie będzie możliwe pod warunkiem, że średnie prędkości wiatru będą wynosić 3,5 m/s. Niezwykłe turbiny mogą wytwarzać energię elektryczną już przy prędkościach wiatru tak niskich, jak 2 m/s. Dzięki temu działają w różnorodnych warunkach pogodowych, w przeciwieństwie do większości tradycyjnych mikroturbin wiatrowych przeznaczonych do użytku na obszarach zabudowanych.

Źródło: Alternative Energy News

źródło: Alternative Energy News

Redakcja GLOBEnergia