Twoje auto nie spełnia norm emisyjnych? Jeszcze w tym roku nie wjedziesz nim do Krakowa

Zgodnie z zapowiedziami, pierwsza Strefa Czystego Transportu (SCT) w Polsce powstanie na terenie Krakowa. Jeszcze w tym roku rozwiązanie ograniczające emisję szkodliwych zanieczyszczeń w transporcie zostanie wprowadzone na terenie stolicy Małopolski. Będzie to pierwsza SCT wdrożona w Polsce. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Od 2022 roku miasta w Polsce mogą ustanawiać Strefy Czystego Transportu (SCT), które są popularnym rozwiązaniem w zachodniej Europie, walczącej z emisjami w sektorze transportu. Dotychczas przepisy blokowały samorządy w wyznaczaniu stref zgodnie z potrzebami. 

Już w ponad 250 miastach w Europie na co dzień funkcjonują Strefy Czystego Transportu, co przełożyło się na realną poprawę jakości powietrza. W połowie 2021 roku organizacje antysmogowe apelowały o przyspieszenie działań na rzecz SCT w Polsce. W grudniu 2021 roku informowaliśmy, że Sejm przyjął podczas posiedzenia część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nowe regulacje precyzują m.in. zasady tworzenia SCT. Ustawa została już podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.  

Na bazie nowych regulacji samorządy określą na jakim obszarze będą obowiązywać nowe regulacje i jakie pojazdy będą mogły wjechać do SCT. Z zakazu wjazdu do stref zostaną zwolnione m.in. specjalistyczne pojazdy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Co ciekawe, regulacje nie przewidują ograniczeń wielkości SCT, co oznacza, że obostrzenia mogą dotyczyć całego miasta, w zależności od struktury zabudowy. Warto podkreślić, że tworzenie Stref nie jest obowiązkowe - jeżeli samorząd uzna, że na jego terenie problem zanieczyszczeń transportowych jest duży, może podjąć decyzję o powstaniu takiej strefy.

Tak też stanie się w Krakowie. Pod koniec 2022 roku w związku z Wojewódzkim Programem Ochrony Powietrza dla Małopolski,  taka strefa zostanie wprowadzona również w Krakowie.

Strefa Czystego Powietrza to nie zakaz, a ograniczenie dla „drogowych trucicieli”

ZTP w Krakowie podkreśla w komunikacie, że SCT nie wprowadzają zakazu wjazdu dla samochodów jak Strefa Ograniczonego Ruchu, a jedynie określają jaką ilość zanieczyszczeń pojazdy mogą emitować. Oznacza to w praktyce, że do strefy nie będzie można wjechać kilkunastoletnim dieslem wyrzucającym czarny dym z rury wydechowej.

Kraków przeprowadził w 2019 roku przełomowe pomiary rzeczywistej emisji zanieczyszczeń z pojazdów poruszających się po krakowskich ulicach. Wynika z nich, że 12 proc. aut emituje aż połowę wszystkich zanieczyszczeń samochodowych – są to przeważnie kilkunastoletnie lub starsze diesle. Obecnie z Polskim Alarmem Smogowym przeprowadzane są ponowne badania.

Program Ochrony Powietrza wskazuje minimalny obszar na jakim należy wprowadzić w Krakowie Strefę Czystego Transportu w roku 2022 roku. Jest to obszar ograniczony tzw. drugą obwodnicą oraz sugeruje jakie normy pojazdów powinny zostać przyjęte w zasadach jej obowiązywania.

Założenia Strefy Czystego Transportu w Krakowie, Źródło: ZTP w Krakowie

Spółka miejska jest na etapie przygotowywania scenariuszy na jakich zasadach i które pojazdy, z jakimi normami euro będą mogły wjeżdżać do Strefy Czystego Transportu. Przygotowane projekty zostaną poddane do opinii społecznej w ramach konsultacji, które pokażą jaki wariant wprowadzenia SCT jest najbardziej akceptowalny przez mieszkańców Krakowa. Oczywiście, w ramach konsultacji, mieszkańcy będą mogli wprowadzić najważniejsze dla nich zmiany w zapisach dotyczących strefy.

Źródło: Zarząd Transportu Publicznego, własne