Tyle zapłacisz za ogrzewanie pompą ciepła i gazem w 2023 r. Liczymy koszty!

W przyszłym roku gospodarstwa domowe będą musiały zmierzyć się ze znacznie wyższymi kosztami ogrzewania. Podwyżki będą dotyczyły praktycznie wszystkich źródeł ciepła i nie ominą także pomp ciepła i kotłów gazowych, których montaż jest wspierany w programie Czyste Powietrze. Ile wyniosą roczne koszty ogrzewania domu o powierzchni 150 m2 za pomocą pompy ciepła, a ile za pomocą gazu ziemnego w 2023 r.? Redakcja GLOBENERGIA sprawdza jak wzrosną rachunki za ogrzewanie prądem i gazem.

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Zamrożenie cen do pewnego pułapu - kogo obejmie?

Rząd wyszedł z propozycją programu oszczędzania energii elektrycznej. Premier zapowiedział limit zużycia wynoszący 2000 kWh, do którego będzie obowiązywała cena energii z 2022 r.. Gospodarstwa, które zużyją więcej niż 2000 kWh za każdą kilowatogodzinę powyżej limitu zapłacą więcej, czyli cenę rynkową. Jak będzie działał mechanizm ustalania cen prądu na 2023 r.? Propozycję rządu opisaliśmy tutaj: Kto może liczyć na całkowite zamrożenie cen prądu?

Głosy sprzeciwu

Po ogłoszeniu mechanizmu cenowego na 2023 rok, rozległy się głosy sprzeciwu. Zdaniem przeciwników propozycji rządu, limit 2000 kWh jest za niski. W odpowiedzi Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że w 2023 r. pulę 2000 kWh tańszego prądu otrzyma każde gospodarstwo domowe. Takie wsparcie w przypadku domów ogrzewanych kotłami elektrycznymi i pompami ciepła nie pozwoli to uniknąć wyższych cen prądu od przyszłego roku. Wysokich cen prądu, czyli jakich? Jaka będzie cena energii elektrycznej w 2023 r.?

Ile będzie kosztował prąd w 2023 r.?

W wakacje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przestrzegł, że w 2023 roku taryfy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych mogą wzrosnąć o co najmniej 180 proc. Obecnie w taryfach dla gospodarstw domowych widnieje wartość około 41 gr/kWh (taryfa G11). Taka stawka w taryfie G11 przekłada się na średnią cenę prądu na rachunków wynoszącą około 69 gr/kWh (obniżony VAT na 5 proc. i zniesiona akcyza). Przy założeniu wzrostu taryfy o 180 proc. średnia cena prądu na rachunku zamiast 69 gr/kWh może wynieść nawet 1,78 zł/kWh (VAT 23 proc. + akcyza + wzrost opłat dystrybucyjnych o 20 proc.).

Czemu akurat 180 proc.?

180 proc. wskazane przez Prezesa URE nie wzięło się znikąd. Redaktorzy GLOBENERGIA obliczyli średnią ważoną kontraktu terminowego na 2023 rok (indeks BASE_Y-23). Średni kurs za megawatogodzinę energii elektrycznej kontraktowanej na 2023 rok wyniósł 1096 zł/MWh (obliczono na podstawie danych TGE). W oparciu o indeks BASE_Y-23 spółki obrotu kupują energię dla gospodarstw domowych i firm, a następnie na jego podstawie kreują ceny dla tych podmiotów. Średnia wartości w wysokości 1096 zł/MWh jest wyższa od stawki, którą płacą obecnie gospodarstwa domowe o prawie 170 proc. Gdyby taryfa dla gospodarstw domowych wynosiła właśnie 1096 zł/MWh zamiast 410 zł/MWh, średnia cena na rachunkach wyniosłaby 1,72 zł/kWh (VAT 23 proc. + akcyza + wzrost opłat dystrybucyjnych o 20 proc.).

Cena gazu ziemnego w 2023 r. - o ile wzrośnie?

A co z cenami gazu ziemnego dla gospodarstw domowych? Od końca 2021 roku rosną rynkowe ceny gazu ziemnego. Wzrost cen gazu ziemnego przyspieszył w 2022 r. w wyniku ograniczania podaży błękitnego paliwa przez Rosję i szantażu gazowego praktykowanego przez reżim Putina. W celu oszacowania cen gazu ziemnego w 2022 r. również skorzystaliśmy ze średniej ważonej kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_T-23). Cena średnia gazu ziemnego w kontrakcie na 2023 r. wynosi 496 zł/MWh. W przeliczeniu na 1 kWh, cena średnia kontraktu na 2023 r. jest więc prawie dwukrotnie wyższa niż obecny średni koszt jednej kilowatogodziny gazu ziemnego na rachunku. Gospodarstwa domowe płacą teraz 26 gr/kWh (VAT 0 proc.). Średnia wartość kontraktów na 2023 r. to kwota pozbawiona dodatkowych opłat i VATu. Gdyby przyjąć tą kwotę jako podstwę do rachunku, odbiorcy płaciliby za gaz około 61 gr/kWh (VAT 0 proc., opłaty dystrybucyjne wyższe o 20%).

Analiza kosztów ogrzewania w 2023 roku

Sprawdźmy zatem jak nowe ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego przełożą się na koszty ogrzewania domu o powierzchni 150 m2. W tym celu przeanalizowaliśmy dwa budynki o różnym stopniu ocieplenia.

Koszty ogrzewania: dom 150 m2; standard energetyczny WT 2008 (EU = 120 kWh/m2⋅rok)

Pierwszy z nich jest wykonany w standardzie WT 2008 i charakteryzuje się energią użytkową na poziomie 120 kWh/m2⋅rok. Po uwzględnieniu sprawności systemu grzewczego na poziomie 85 proc. roczne zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania w tym budynku wynosi ponad 21 tys. kWh. Obliczenia przeprowadzono dla:

  • pompy ciepła typu powietrze/woda współpracującej z grzejnikami (temperatura zasilania 55℃);
  • pompy ciepła typu powietrze/woda współpracującej z ogrzewaniem podłogowym (temperatura zasilania 35℃);
  • kotła gazowego kondensacyjnego współpracującego z grzejnikami (temperatura zasilania 55℃);

Obecne koszty ogrzewania

Przy obecnych cenach prądu, koszty ogrzewania tego budynku wynoszą 4 729 zł rocznie w przypadku pompy ciepła z grzejnikami oraz 3 638 zł rocznie w przypadku pompy ciepła połączonej z ogrzewaniem podłogowym. Ogrzewanie kotłem gazowym przy cenach z 2022 r. kosztowałoby 5 801 zł rocznie. A co gdy założymy ceny prądu i gazu na 2023 r. obliczone na podstawie cen rynkowych?

2000 kWh tańszego prądu

W kolejnym kroku założono, że właściciel pompy ciepła ma do dyspozycji pulę 2000 tańszych kilowatogodzin (stawka średnia 0,67 zł/kWh). Powyżej tego zużycia każda kilowatogodzina kosztuje 1,69 zł. W przypadku gazu ziemnego przyjęto cenę na 2023 r. w wysokości 60 gr/kWh. Koszty ogrzewania według stawek na 2023 r. wyniosły:

  • 9 889 zł rocznie dla pompy ciepła z grzejnikami (wzrost o 109 proc. względem kosztów rocznych obliczonych na podstawie stawek z 2022 r.)
  • 7 136 zł rocznie dla pompy ciepła z podłogówką (wzrost o 96 proc. względem kosztów rocznych obliczonych na podstawie stawek z 2022 r.)
  • 13 765 zł rocznie dla kotła kondensacyjnego na gaz z grzejnikami (wzrost o 137% względem kosztów rocznych obliczonych na podstawie stawek z 2022 r.)
Koszty ogrzewania domu 150 m2. Standard energetyczny WT 2008.
Źródło: GLOBENERGIA.

Koszty ogrzewania: dom 150 m2; standard energetyczny WT 2021 (EU = 55 kWh/m2⋅rok)

Z mniejszymi wzrostami kosztów spotkają się właściciele domów o wyższym standardzie energetycznym. W przypadku budynku wykonanego zgodnie z WT 2021 obecne koszty ogrzewania pompą ciepła z grzejnikami, pompą ciepła z podłogówką i kotłem gazowym wynoszą odpowiednio 2 268 zł rocznie, 1 855 zł i 2 901 zł. Licząc koszty ogrzewania na podstawie prognozowanych cen gazu i prądu na 2023 r. koszty te wzrastają do odpowiednio 3 643 zł rocznie, 2 558 zł rocznie i 6 686 zł rocznie. Oznacza to wzrost o 61 proc. w przypadku pompy ciepła z grzejnikami, 38 proc. w przypadku pompy ciepła z ogrzewaniem płaszczyznowym. Rachunki za ogrzewanie w gospodarstwach domowych korzystających z kotła na gaz ziemny w tym wypadku wzrosną 130 proc.

Koszty ogrzewania domu 150 m2. Standard energetyczny WT 2021.
Źródło: GLOBENERGIA.

Pompa ciepła vs kocioł na węgiel

Podwyżki ogrzewania nie dotykają jedynie gospodarstw domowych korzystających z pomp ciepła i kotłów gazowych. W wyniku sankcji nałożonych na Rosję obserwujemy również rekordowe ceny węgla do ogrzewania. Jego ceny sięgają już 3 700 zł. Czyli o 2 700 zł więcej niż przed rokiem. Mimo wysokich podwyżek cen prądu, pompy ciepła dalej pozostają konkurencyjne. Przy cenie 3 700 zł za tonę ekogroszku o kaloryczności 25 MJ/kg koszty ogrzewania analizowanych budynków wyniosą 13 432 zł/rok (budynek 150 m2 w standardzie WT 2008) i 6 230 zł/rok (budynek 150 m2 budynek w standardzie WT 2021). Biorąc pod uwagę prognozowane ceny gazu na 2023 r., ogrzewanie węglem będzie droższe od ogrzewania gazem o około kilka procent. W obliczeniach kosztów ogrzewania węglem przyjęto sprawność kotła na poziomie około 84 proc. 

Zapraszamy na V TRENDY ENERGETYCZNE, które odbędą się 15-16 LISTOPADA 2022 w formule hybrydowej. Na TRENDACH ENERGETYCZNYCH porozmawiamy o tym jak wyjść z kryzysu energetycznego. Zarejestruj się już dziś!

Link do rejestracji jest dostępny tutaj: V TRENDY ENERGETYCZNE

Źródło: Towarowa Giełda Energii (TGE), PGNiG, PSG, TAURON, GLOBENERGIA

Zobacz również