W 2019 r. rynek magazynów PV wzrósł o 57% rok do roku. Jak podaje SolarPower Europe pojemność magazynów powstałych w 2019 wyniosła 745 MWh.

Dla porównania powstałe w 2019 roku przydomowe magazyny są w stanie zmagazynować jednorazowo ilość energii, odpowiadającą energii, którą nowy blok węglowy 1075 MW w Elektrowni Kozienice wyprodukuje w 45 min.

Pod koniec ubiegłego roku łączna pojemność domowych magazynów energii współpracujących z systemami PV osiągnęła prawie 2 GWh.

Według raportu SolarPower Europe dotyczącego perspektyw rynku europejskiego w zakresie magazynowania baterii w mieszkaniach – mimo silnego wzrostu rynku, potencjał rozwoju jest w dalszym ciągu bardzo duży. Świadczy o tym fakt, że obecnie w Europie tylko 7% domowych systemów fotowoltaicznych jest sprzężonych z systemami magazynowania energii.
5 największych rynków

Największy udział w pojemności przyłączonej w 2019 mają Niemcy, którzy przyłączyli niemal 500 MWh. Stanowi to 66% regionalnego rynku. Na kolejnych miejscach są Włochy – 89 MWh, Wielka Brytania – 38 MWh, Austria – 37 MWh i Szwajcaria – 20 MWh.

Te pięć krajów odpowiada za ponad 90% pojemności przyłączonej w ubiegłym roku.

Magazynowanie energii – co będzie dalej?

Zdaniem doradcy wykonawczego SolarPower Europe Michaela Schmela, wymagania Unii Europejskiej z pakietu zimowego, fundusze przeznaczone na Zielony Ład i rewitalizacje europejskiej gospodarki to pozytywne zmiany, które wpłyną na wzrost na rynku przydomowych magazynów energii z PV.

“Musimy podjąć wzmożony wysiłek, aby rozszerzyć dynamikę z pionierskich rynków w całej Europie.” – wyjaśnił Michael Schmela.

Ponadto zwrócił uwagę, że podwójne opodatkowanie magazynowanej energii elektrycznej, które stanowi przeszkodę dla rozwoju rynku będzie musiało zostać usunięte.

Nowe rozwiązania szansą na rozwój rynku domowych systemów PV współpracujących z magazynami energii

Jak w każdej dziedzinie życia i rynku – im więcej nowych rozwiązań i im tańsza technologia, tym więcej jest potencjalnych klientów na dane rozwiązanie. Branża magazynowania energii cały czas szuka nowych materiałów, nowych form magazynowania energii i obniżania kosztów.

Jednym z najnowszych przykładów jest hybrydowy falownik Ingecon Sun Storage 1Play, który jest kompatybilny z akumulatorami drugiej żywotności z pojazdów elektrycznych.

Źródło: Ingeteam / BeePlanet Factory

Media poinformowały na początku października, że producent falowników Ingeteam i dostawca systemów pamięci masowych z siedzibą w Hiszpanii BeePlanet Factory przetestowali i poświadczyli zgodność baterii BeeBattery Home z inwerterem hybrydowym Ingeteam Ingecon Sun Storage 1Play.

Zdaniem obu firm wspólne wykorzystanie obu technologii pozwoli na wdrożenie i upowszechnienie systemów fotowoltaicznych współpracujących z domowymi magazynami energii. Falownik cechuje się sprawnością powyżej 98% i jest stosowany w instalacjach podłączonych do sieci oraz w systemach offgrid.

Falowniki są wyposażone w system zarządzania energią, który umożliwia systemowi PV pracę w zaawansowanych trybach pracy przy wyższych poziomach zużycia własnego.

Co najistotniejsze – jest w stanie dać drugie życie akumulatorom z pojazdów elektrycznych – efektywnie, ekologicznie i nowocześnie.

Opracowano na podstawie: pv-magazine.com

Redakcja GLOBEnergia