Tylko w 2015 roku zainstalowano w energetyce wiatrowej w Europie 13,8 GW nowych mocy.  To o około 5,4% więcej niż w ubiegłym roku. 

Źródło: ewea.org
 
Niemcy zainstalowały ponad 6 GW nowych mocy co stanowi około 47% wszystkich nowych mocy w Europie. Drugim w kolejności krajem pod względem przyrostu nowych mocy w 2015 roku była Polska – zainstalowano w naszym kraju 1,266 GW nowych mocy, co stanowiło z kolei 9,9% nowych mocy. Trzecia była Francja a czwarta w kolejności Wielka Brytania. 
Podsumowując, w krajach Unii Europejskiej zainstalowanych jest obecnie 141,6GW mocy w energetyce wiatrowej, a wraz  z krajami kandydującymi do UE – 147,8GW. 
Polska ma obecnie zainstalowane 5,1GW mocy w energetyce wiatrowej. W 2014 roku było to 3,8GW. 
 
energetyka wiatrowa
Źródło: ewea.org
 
Moce zainstalowane w morskiej energetyce wiatrowej stanowiły 24% wszystkich nowych mocy. 
Co ciekawe, moc zainstalowana w instalacjach off shore w 2015 r. (3,035GW)  to dotychczasowy rekord – wcześniejszy rekord to rok 2013 kiedy zainstalowano  w sumie w morskich elektrowniach 1,567GW. 
Łączna moc zainstalowana w energetyce wiatrowej na lądzie jest najmniejsza od 2012 roku. 
 
Wszystkie nowe moce wytwórcze energii elektrycznej w 2015, zarówno oparte na OZE jak i na tradycyjnych paliwach kopalnych to wartość około 28,9GW. Energetyka wiatrowa ton44,2% wszystkich nowych mocy w  Europie. Na drugim miejscu były elektrownie oparte na energetyce słonecznej – 29,4% (w sumie 8,5GW), a na trzecim miejscu energetyka węglowa  z 15,4% (w sumie 4,714 GW nowych mocy). 
 
Źródło: European Wind Energy Association