Pytamy Bogdana Szymańskiego, prezesa SBF POLSKA PV, aktywnego uczestnika kongresowych debat, o to, jak wygląda sytuacja cenowa na rynku modułów fotowoltaicznych


Żyjemy w ciekawych czasach jeśli chodzi o zmiany na rynku wytwarzania energii elektrycznej. Obserwujemy obecnie na świecie zmiany w miksie energetycznym, o którym jeszcze kilka–kilkanaście lat temu poważnie się dyskutowało.

Polityka energetyczna do 2030 a fotowoltaika

Polska polityka energetyczna w 2030 – rządowy dokument z 10 listopada 2009 r. zakładał, że w 2020 roku moce zainstalowane w fotowoltaice będą wynosić 2 MW. Z kolei analizy SBF Polska PV wskazują, że na koniec 2018 moc zainstalowana w fotowoltaice przekroczy w Polsce 300 MW.

Jeszcze 10 lat temu fotowoltaika była całkowicie pomijana w kontekście polskiej energetyki, a obecnie jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się źródeł OZE. Nie bez znaczenia zapewne jest fakt, że w 2009 roku hurtowy koszt zakupu Wp mocy modułu oscylował wokół 2,2 euro.
Obecnie jest to ok. 0,25 euro/Wp.

Jeżeli trend spadku kosztów wytwarzania energii z farm fotowoltaicznych zostanie utrzymany, to za 10 lat fotowoltaika może być jednym z najtańszych źródeł produkcji energii elektrycznej. Osoby związane z branżą fotowoltaiczną ciągle zastanawiają się, gdzie jest granica szybkiej obniżki cen modułów.

FORUM TRENDÓW ENERGETYCZYNYCH Bogdan Szymański i Grzegorz Burek(Fot. GLOBEnergia)

Ceny modułów spadają

Tylko w ostatnim roku ceny modułów polikrystalicznych spadły o ok. 25%, a ceny modułów mono PERC o ok. 30%. Spadające ceny modułów PV niewątpliwie przekładają się na spadek nakładów inwestycyjnych, gdyż stanowią one główną grupę kosztową.

Niemniej jednak z roku na rok udział ceny modułów PV w kosztach instalacji spada. Pozostałe ważne składowe kosztów instalacji tanieją znacznie wolniej lub nawet z roku na rok drożeją – jak np. koszty robocizny.

Z punktu widzenia branży pojawiają się pytania, gdzie leży realna granica linii trendu, do której mogą dojść koszty budowy elektrowni PV?

Bogdan Szymański

Prezes SBF Polska PV, Redaktor GLOBEnergia, Bloger