Jak wynika z analizy Instytutu Energetyki Odnawialnej, w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku przyłączono do sieci 2100 mikroinstalacji. 

 
Łączna liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci zbliża się więc do 3 tysięcy. 
 
Jak analizuje sytuację IEO „Do końca roku 2015 właściciele mikroinstalacji sprzedawali nadwyżki energii do sieci po 80% ceny z ubiegłego roku, czyli po zaledwie 0,13 zł/kWh. Przewidywany wzrost cen za sprzedaż nadwyżek w tym roku do około 0,16 zł/kWh (100% ceny z IV kwartału 2015 roku) w niewielkim stopniu zwiększy przychody ze sprzedaży energii do sieci.”
 
W analizie czytamy też o tym, w jaki sposób wykorzystywana jest produkowana w mikroinstalacjach energia elektryczna – około 32% produkowanej energii przeznaczona jest na konsumpcję – mimo iż zyski z jej sprzedaży są niewspółmiernie niskie w stosunku do kosztówzakupu energii elektrycznej z sieci. 
 
Jak informowało w swoich komunikatach Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV – liczba mikroinstalacji OZE na przełomie lar 2013/2014 i w 2015 roku rosła bardzo dynamicznie. 
 
Pod koniec 2013 roku było w Polsce 41 mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 200 kW. Już pod koniec 2014 czyli rok później było ich 4,3 MW – 875 sztuk. Pod koniec czerwca 2015 roku ich ilość wzrosła do 1954 sztuk i przekroczyła moc 15,8MW. A w trzecim kwartale ich liczba wzrosła do 2970 (22MW) –  to mniej więcej tyle ile Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej szacowało na koniec roku 2015.
Jak analizuje IEO –  średnia moc mikroinstalacji na koniec III kwartału 2015 roku wyniosła 7,36 kW a 93,5% spośród tych instalacji to instalacje fotowoltaiczne. 
Najwięcej tych instalacji przyłączył do sieci Tauron (29%) i PGE (28%).
 
Źródło: URE, IEO, SBF Polska PV