Składowiska odpadów i oczyszczalnie ścieków to obszary coraz częściej wybierane pod inwestycje w farmy fotowoltaiczne jako te, które mogą przyczynić się do poprawy jakości środowiska. 

 
Tym sposobem powstaje kolejna duża inwestycja w farmę fotowoltaiczną w Tymbarku. Pod koniec marca rozpoczęły się prace przygotowawcze, rekultywacyjne, a cała inwestycja o mocy 997 kWp ma zostać ukończona do 30 sierpnia 2015r. 
 
Instalacja będzie składać się z 3836 modułów. Wartość projektu to 7,29 mln zł. Z dotacji unijnych pozyskano 2.996 mln zł z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”. Pieniądze na ten cel zostały przyznane już w połowie ubiegłego roku. 
 
Zadaniem instalacji będzie produkcja energii na potrzeby własne. Energia elektryczna będzie zużywana w zakładzie spółki. Natomiast nadwyżki będą odprowadzane do sieci.

Słońce lekarstwem na brudny problem ? – TUTAJ

Farma PV przy oczyszczalni – ile będzie zarabiać?TUTAJ

Źródło: Tymbark.com