Jednym z ubezpieczycieli, którzy w swojej ofercie mają ubezpieczenia na fotowoltaikę, jest Concordia Polska TU SA. Inwestor, który zdecyduje się na skorzystanie z oferty, oprócz ubezpieczenia urządzeń może liczyć także na ubezpieczenie od potencjalnych strat energii. Jak to działa?

Do jakich klientów kierowana jest oferta ubezpieczenia?

Firmy ubezpieczeniowe mają kompleksową ofertę pod kątem kilku zainteresowanych grup. W tym wypadku, oferta ubezpieczenia instalacji odnawialnych źródeł energii dedykowana jest dla klientów indywidualnych, rolników i przedsiębiorców będących posiadaczami lub użytkownikami instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła.

Jakie są warunki ubezpieczenia?

Jak twierdzi przedstawiciel ubezpieczyciela, instalacja fotowoltaiczna, kolektor słoneczny lub pompa ciepła mogą zostać objęte ubezpieczeniem od utraty i uszkodzeń pod warunkiem, że:

1) są kompletne i gotowe do pracy, tj. po pozytywnym zakończeniu testów próbnych i rozruchu mogą zostać uruchomione lub są uruchomione, zgodnie z wymaganą dokumentacją potwierdzającą gotowość do użycia,

2) są przytwierdzone do budynku lub budowli, których materiałem ścian lub dachu nie jest drewno, strzecha, folia lub plandeka, chyba że ubezpieczone mienie znajduje się na gruncie.

Na jakich zasadach realizowane jest ubezpieczenie od strat w produkcji energii?

W ofercie zostały uwzględnione nie tylko utrata i uszkodzenie, ale także straty w produkcji energii. To oznacza, że osoba, która wykupiła ubezpieczenie, może liczyć na zwrot pieniędzy, jeżeli instalacja wyprodukowała mniej energii niż zakładano.

Według informacji uzyskanych od ubezpieczyciela, ubezpieczenie straty w wyniku niższego poziomu produkcji energii elektrycznej niż zakładany przez daną instalację fotowoltaiczną jest możliwe pod warunkiem, że objęto ochroną ubezpieczeniową stratę w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego przez daną instalację.

Uzyskanie ubezpieczenia możliwe jest, gdy instalacja:

1) została objęta ochroną ubezpieczeniową od utraty i uszkodzenia w ramach postanowień niniejszych OWU,

2) została przyłączona do sieci energetycznej, co zostało potwierdzone przez operatora sieci,

3) została wykonana przez instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Jakie są koszty i opłaty dotyczące ubezpieczenia?

Typowa moc instalacji fotowoltaicznej na polskim rynku wynosi około 5 kW. W związku z tym, poprosiliśmy Concordię o przykładową ofertę ubezpieczenia dla takiej instalacji.

Koszt kompleksowego ubezpieczenia instalacji fotowoltaiczna o mocy 5 kWp i wartości 25 000 zł zainstalowanej na dachu domu jednorodzinnego to około 270 zł. Poniżej prezentujemy przykładową ofertę dla wspomnianej instalacji:

1) Ubezpieczenie instalacji od utraty i uszkodzeń w wariancie all risks: 188 zł (suma ubezpieczenia równa wartości odtworzeniowej instalacji: 25 000 zł)

2) Ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego: 39 zł (suma ubezpieczenia równa maksymalnej wysokości odszkodowania: 1 800 zł)

3) Ubezpieczenie straty w wyniku niższego poziomu produkcji niż zakładany: 43 zł (suma ubezpieczenia równa maksymalnej wysokości odszkodowania = 1 600 zł)

Na jaki okres przyznawane jest ubezpieczenie?

Umowa u podanego ubezpieczyciela zawierana jest na rok. Jeśli po zakończeniu okresu ubezpieczenia okaże się, że instalacja wyprodukowała w trakcie tego roku mniej niż 75% zakładanej produkcji energii, klient otrzyma rekompensatę za konieczność poboru większej ilości energii z sieci i wyższe rachunki za prąd.

Jak wyliczana jest wartość rekompensaty?

Jak podał nam ubezpieczyciel, w ubezpieczeniu straty w wyniku niższego poziomu produkcji energii elektrycznej niż zakładany, wysokość szkody i związanego z nią odszkodowania wyliczana jest jako iloczyn różnicy pomiędzy zakładaną produkcją energii a faktycznie wyprodukowaną energią elektryczną z danej instalacji oraz ceny jednostkowej 1 kWh.


Przykład wyliczenia rekompensaty:

Projekt wykonawczy instalacji zakładał, że w ciągu roku wyprodukuje ona 5 000 kWh (zakładana produkcja energii). Wskutek gorszego nasłonecznienia i mikropęknięć powstałych w związku z niezamierzonym błędem montażowym, o których istnieniu posiadacz nie wiedział, instalacja wyprodukowała zaledwie 3 700 kWh (rzeczywista produkcja energii w ciągu roku).

W związku z tym rachunki za prąd były wyższe niż zakładano. Concordia wypłaci w takiej sytuacji świadczenie rekompensujące stratę w wyniku produkcji energii o 1 300 kWh mniej w ciągu roku niż zakładano:

[5000 kWh– 3 700 kWh] x 0,6 zł (aktualna przyjęta cena jednostkowa 1 kWh dla klientów indywidualnych i rolników wskazywana na polisie) = 780 zł.


Każdy inwestor, który zdecydował się na instalację fotowoltaiczną powinien samodzielnie zdecydować, czy ubezpieczenie mu się opłaca. Jeżeli obawia się kradzieży, uszkodzenia lub tego, że instalacja wyprodukuje mniej energii niż założono w projekcie – warto rozważyć ubezpieczenie. Będziemy sprawdzać więcej firm ubezpieczeniowych i to jakie warianty ubezpieczenia oferują. Bądźcie z nami na bieżąco!

Na pytania Redakcji odpowiadał Arkadiusz Wiśniewski, członek Zarządu Concordia Polska TU SA

Redakcja GLOBEnergia