Jak wynika z najnowszych danych, przez 3 miesiące w roku w Małopolsce są przekroczone normy dla PM10. Stąd w zaktualizowanym „Programie ochrony powietrza…” proponujemy zdecydowane działania – wprowadzenie norm emisji dla urządzeń grzewczych, rozbudowę sieci ciepłowniczych i gazowych, wsparcie termomodernizacji budynków, kontrole pieców we wszystkich gminach w Małopolsce, reorganizację ruchu samochodowego czy nadzór nad działalnością przemysłu na obszarach, gdzie jakość powietrza jest szczególnie zła – mówił w trakcie sesji wicemarszałek Wojciech Kozak.

Radni województwa przegłosowali także uchwałę antysmogową dla całej Małopolski. Od połowy roku zacznie obowiązywać całkowity zakaz spalania mułów i flotów węglowych w piecach i kominkach na terenie całego województwa oraz zostanie zakazane montowanie kotłów i kominków, które nie spełniają norm ekoprojektu, a więc teoretycznie jej efekty mogą być zauważalne już w kolejnym sezonie grzewczym.

Podczas dyskusji radnych i zaproszonych gości poprzedzającej głosowanie marszałek Jacek Krupa podkreślał:

Czyste powietrze zależy od każdego z nas – możemy uchwalać nowe prawo, pionierskie uchwały, ale przestrzeganie zapisów należy przede wszystkim do mieszkańców. Tego, by zrozumieli, że walka ze smogiem to najwyższy priorytet. Bo województwo nie ma narzędzi prawnych do kontroli sprzedaży niezgodnych z normami pieców czy paliw… Stąd tak ważna rola organizacji pozarządowych, które codziennie dają nam ogromne wsparcie w kwestii uświadamiania mieszkańców.

Dodał także, że śladami Małopolski idzie także Śląsk.

O podjęcie uchwały antysmogowej apelował także Bogusław Kośmider, przewodniczący rady miasta Krakowa Sprawa czystego powietrza to kwestia,  w której podziały polityczne schodzą na dalszy plan. To najważniejsze! Z podobnym apelem w czasie obrad zwrócili się lekarze, profesorowie AGH, działacze organizacji antysmogowych w Małopolsce i zwykli mieszkańcy.

Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju i radna województwa zaapelowała, aby wraz z ustawą antysmogową podjąć pakiet działań wspierających mieszkańców, którzy nie będą mogli sprostać nowym wytycznym z przyczyn finansowych.

Źródło: Małopolska.pl, Polski Alarm Smogowy