Urząd Dozoru Technicznego ogłosił terminy egzaminów na najbliższe miesiące.

Systemy fotowoltaiczne:

8.05.(Kraków)
12.05.(Kielce)
21.05.(Katowice)
28.05.(Częstochowa)
09.06.(Warszawa)
16.06.(Lublin)
22.06.(Warszawa)
24.06.(Białystok)
01.07.(Kraków)
07.07.(Wrocław)
14.07.(Radom)
13.08.(Kielce), 
 
Kolektory słoneczne: 20.05.(Lublin)
 
Pompy ciepła: 
02.06.(Kraków)
18.06.(Kielce)
 
Kotły i piece na biomasę: 10.06.(Radom)
 
Dokumenty potrzebne na egzaminie:
  • wniosek o zgłoszenie do egzaminu 
  • kserokopia zaświadczenia poświadczającego ukończenie szkolenie
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wynoszącej obecnie 756,69zł. 
 
Wpłata na konto oddziału UDT organizującego egzamin. Zgłoszenia minimum na dwa tygodnie przed terminem.
 
Źródło: UDT, ATUM