Aktualności Aktualności

UDT wznawia certyfikacje i akredytacje OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

certyfikat, instalator oze

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. przewiduje system promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych i system certyfikacji instalatorów OZE.

W naszym kraju zajmuje się tym Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Do obowiązków UDT należy akredytowanie organizatorów szkoleń i certyfikacja instalatorów mikro instalacji i małych instalacji oraz instalacji OZE do 600 kW. Dotyczy to takich dziedzin jak:  kotły i piece na biomasę, instalacje fotowoltaiczne, słoneczne systemy grzewcze, pompy ciepła, płytkie systemy geotermalne.

Certyfikacja OZE - Dlaczego trzeba wznawiać?

Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów straciło ważność po 18 miesiącach od wejścia w życie Ustawy o OZE z 20 lutego 2015 r., zgodnie z jej zapisami. Nie zadbano o terminowe przygotowanie nowych przepisów, które umożliwiłyby dalsze wydawanie certyfikatów.

Można wznawiać, bo jest rozporządzenie!

Jak w oficjalnym komunikacje UDT, w dniu 14 czerwca 2017 r. nastąpi wznowienie działalności w zakresie certyfikowania instalatorów OZE oraz akredytowania organizatorów szkoleń. Wszystko dzięki temu, że Ministerstwo Energii nadrobiło zaległości i ogłosiło dwa stosowne rozporządzenia.

Pierwsze rozporządzenie, które weszło w życie to rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu. Drugim dokumentem jest rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przedłużenie jego ważności oraz udzielanie akredytacji.

 Ile będzie kosztować certyfikacja?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, obowiązują następujące stawki:

  • Opłata za przeprowadzenie egzaminu wynosi 20% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  • Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  • Opłata za przedłużenie ważności certyfikatu wynosi 10% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  • Opłata za udzielenie akredytacji wynosi 150% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Źródło: UDT

https://globenergia.pl/udt-przestaje-wydawac-certyfikaty-instalatorow-oze/