Moc zainstalowana w polskich źródłach energii

ARE informuje, że we wszystkich jednostkach generujących energię moc elektryczna zainstalowana wyniosła 51 399,3 MW. Najwięcej mocy przypada na energetykę konwencjonalną z 36 607,6 MW. Źródła OZE osiągnęły poziom 13 378,8 MW zainstalowanej mocy. Przodującym źródłem odnawialnym jest energetyka wiatrowa (6 512,7 MW). Na kolejnym miejscu uplasowała się energetyka słoneczna (4 732,9 MW), elektrownie wodne (973,9 MW), elektrownie biomasowe (907,6 MW) oraz elektrownie biogazowe (251,8 MW).

Fotowoltaika osiąga rekordy wzrostu

Łączna moc zainstalowana we wszystkich źródłach OZE wzrosła o ok. 32 proc. w ciągu roku. Najwięcej aktywów OZE przybyło w fotowoltaice. Na koniec kwietnia 2020 r. łączna moc zainstalowana w energetyce słonecznej wyniosła 2 067,2 MW. Oznacza to, że w ciągu zaledwie roku przybyło 2666,7 MW. Stanowi to 128-procentowy wzrost. Rynek napędziły mikroinstalacje fotowoltaiczne, wspierane przez programy rządowe jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze.

W przypadku energetyki wiatrowej wzrost r/r wyniósł 9,5 proc, energetyki wodnej – 0,3 proc., elektrowni biomasowych – 0,5 proc. i elektrowni biogazowych – 7,8 proc.

Produkcja energii elektrycznej

W kwietniu 2021 roku wszystkie instalacje wygenerowały 13 913,2 GWh w wobec 11 617  GWh w analogicznym okresie w 2020 roku, co stanowi wzrost o 19,8 proc. Elektrownie cieplne konwencjonalne wyprodukowały 11 142,4 GWh, natomiast instalacje OZE – 2 712,5 GWh. W przypadku tych ostatnich jest to wzrost produkcji energii o ok. 19,4 proc. Najwięcej energii wyprodukowały elektrownie wiatrowe (1 424,3 GWh), na kolejnych miejscach uplasowały się elektrownie biomasowe (390,0 GWh), fotowoltaika (355,8 GWh), elektrownie wodne (262,2 GWh), instalacje współspalające biomasy i biogazu (170,3 GWh) oraz elektrownie biogazowe (109,9 GWh).
Mają na uwadze całą strukturę produkcji, to w kwietniu 2021 roku wszystkie instalacje OZE dostarczyły 19,4 proc. energii elektrycznej. Fotowoltaika odpowiadała za 2,5 proc. wytworzonej w Polsce energii. Energetyka słoneczna znalazła się na drugim miejscu za energetykę wiatrową, która pokryła 10,23 proc.

Znacząca rola prosumentów

Według stanu na koniec kwietnia 2021 r., w naszym kraju było już 534 308 prosumentów energii odnawialnej, którzy produkowali energię elektryczną we własnych instalacjach OZE o łącznej mocy zainstalowanej 3487,1 MW. W kwietniu prosumenci wprowadzili do sieci łącznie 232 947,2 MWh energii, natomiast w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. wolumen ten wyniósł 477 196,4 MWh.

Na wzrost popularności mikroinstalacji, w szczególności fotowoltaicznych, wpływają programy rządowe jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze, które zapewniają dofinansowanie do inwestycji w niezależne źródła energii dla gospodarstw domowych oraz wymianę starych kotłów na nowoczesne technologie grzewcze. W lipcu rusza kolejna edycja programu Mój Prąd, jednak do tej pory (na prawie dwa tygodnie przed uruchomieniem) nie są znane szczegóły dotyczące dofinansowania. Kolejny nabór będzie uwzględniał dofinansowanie m.in. ładowarek do samochodów elektrycznych czy magazynów ciepła/chłodu.

Źródło: ARE