Udział OZE w Enerdze wyniósł 57%!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Energa jest liderem wśród polskich spółek energetycznych jeśli chodzi o udział OZE. Po podsumowaniu pierwszego kwartału 2020 roku, Energa poinformowała, że udział odnawialnych źródeł energii w produkcji brutto energii elektrycznej wyniósł 56,8%! To o 13 punktów procentowych więcej niż w ubiegłym roku oraz o 16,2 punktów procentowych więcej niż wyniosła produkcja brutto energii z węgla.

Nowe instalacje OZE

Jak poinformowała Energa, w pierwszych trzech miesiącach tego roku Grupa podłączyła do sieci dystrybucyjnej 14,6 tys. nowych odbiorców, czyli o 2,2 tysiące więcej niż w tym samym okresie w 2019 roku. Energa podłączyła również 115 MW nowych odnawialnych źródeł energii, czyli o 421% więcej niż w pierwszym kwartale 2019 roku, kiedy zostało przyłączone 24 MW. W tej liczbie znalazło się blisko 7 tys. nowych mikroinstalacji o łącznej mocy prawie 47 MW. Po pierwszym kwartale 2020 roku, łączna liczba przyłączonych mikroinstalacji do sieci Energi Operatora sięgnęła 35 tysięcy, a ich moc 245 MW.

Elektrownia Przykona

Warto dodać, że coraz bliżej uruchomienia jest elektrownia wiatrowa na terenach zrekultywowanych po kopalni w gminie Przykona. Energa buduje tam farmę wiatrową o docelowej mocy 31 MW, która ma rocznie produkować ok. 75 GWh energii elektrycznej. Na 250 ha rekultywowanych terenów po kopalni węgla brunatnego zostało posadowionych 9 turbin wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W marcu rozpoczęły się testy rozruchowe wszystkich dziewięciu i zostały zakończone pozytywnymi wynikami. Jak podaje Energa, Farma Wiatrowa Przykona w ramach wygranej aukcji OZE zabezpieczyła cenę sprzedaży energii elektrycznej w latach 2020-2035 dla ok. 1,2 TWh. Planowane oddanie inwestycji do użytku to drugi kwartał 2020 roku.

Źródło: ENERGA

Zobacz również