Coroczny raport Międzynarodowej Agencji Energetyki (International Energy Agency) dotyczący prognoz energetyki z odnawialnych źródeł energii przewiduje, że do 2023 roku zainstalowane zostanie dodatkowo nawet 1,3 terawaty czystej energii. W tych bardziej pesymistycznych przewidywaniach czytamy o wzroście mocy z odnawialnych źródeł o 1 terawat. Taki skok napędzany będzie boomem na rynku energii słonecznej i bardziej przychylną polityką rządów.

Tak będzie się zmieniać struktura mocy zainstalowanych w poszczególnych sektorach energetyki według IEA (Źródło: IEA)

Pozytywne prognozy dla energii odnawialnej

Od 2015 roku świat rozpoczął oddawanie do użytku większej ilości gigawatów energii pochodzącej z ekologicznych źródeł niż z paliw kopalnych. Pozytywne prognozy dla czystej energii na kolejne lata wiążą się ze wsparciem ze strony rządu – to będzie miało kluczowe znaczenie, aby kontynuować rozwój inwestycji w odnawialne źródła.

Według raportu, rozwój energii ze słońca, wiatru i wody będzie wyprzedzać skok produkcji energii z gazu ziemnego i węgla. Wytwarzanie energii z gazu ziemnego będzie obniżane na skutek wykorzystywania taniego węgla, ale także dzięki coraz bardziej konkurencyjnym technologiom słonecznym i wiatrowym.

Woda, wiatr i słońce!

Przewiduje się, że do 2023 energetyka wodna zaliczy wzrost o 12 procent i właśnie z wody pozyskiwać się będzie najwięcej energii ze wszystkich źródeł odnawialnych. Produkcja z wiatru zwiększy swój udział o dwie trzecie, czyli maksymalnie o 7 procent. Energia słoneczna będzie potrojona, wyprzedzając energię z biomasy, aby stać się trzecim co do wielkości produkcji mocy źródłem energii odnawialnej.

Chiny będą odpowiedzialne za 41 procent globalnego rozwoju OZE, będąc odpowiedzialnymi za produkcję 438 gigawatów czystej energii. Równocześnie staną się największym konsumentem energii odnawialnej na świecie, wyprzedzając całą Unię Europejską. W Brazylii do 2023 roku prawie połowa całkowitego zużycia energii będzie pochodzić z OZE. Będzie to głównie energetyka wodna i biomasa.

Jednakże, mimo iż energia odnawialna zwiększy swój udział w globalnej produkcji energii elektrycznej nawet o 30 procent do roku 2023, to nadal te najbrudniejsze paliwa kopalne pozostaną liderem. Taki stan utrzymywał się będzie z powodu zauważalnego wzrostu wykorzystania węgla w Azji.

Źródło: iea.org

Redakcja GLOBEnergia