Wydatki na walkę ze smogiem zakwalifikowano rekordowo wysoko w priorytetach funduszy UE!

KE: Polska gospodarka najmniej efektywna pod względem emisji CO2!

Polska gospodarka należy do najmniej efektywnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Słaba izolacja budynków publicznych i prywatnych przyczynia się do większego zużycia energii i ubóstwa energetycznego. W kraju znajdują się również najbardziej zanieczyszczone powietrzem miasta w UE, zwłaszcza w południowych i centralnych regionach.

Zidentyfikowane przez UE potrzeby inwestycyjne o wysokim priorytecie w celu zwiększenia udziału produkcji niskoemisyjnej i czystszej energii oraz zmniejszenia zużycia energii, w szczególności poprzez:

  1. gruntowną renowację energooszczędnych budynków publicznych i prywatnych
  2. zastąpienie kotłów na paliwa kopalne instalacjami niskoemisyjnymi (w tym inwestycje w powiązaną infrastrukturę lub w sieci ciepłownicze), którym towarzyszy renowacja budynków pod kątem efektywności energetycznej (również poprzez uwzględnienie trwających prac w ramach inicjatywy „Regiony doganiania”)
  3. wzrost produkcji energii odnawialnej w małej skali wraz z powiązaną infrastrukturą

UE nie wspierało domów jednorodzinnych!

Głównym problemem w kraju w temacie czystego powietrza jest niska emisja i powodujące ją ogrzewanie domów jednorodzinnych w przestarzałych kotłach paliwem słabej jakości. W tej perspektywie UE nie było środków w programach UE, aby zająć się domami jednorodzinnymi.

Wyjątkiem było województwo małopolskie, gdzie wymieniono 26 tys. kotłów. Jak skomentował Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego, jest to czubek góry lodowej, to jedynie 5% wszystkich kotłów, które powinny zostać wymienione.

O szczegółach nowej perspektywy finansowej już wkrótce na naszym portalu!

 

Redakcja GLOBEnergia