UE nałożyła cło antydumpingowe na szkło solarne z Chin

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

15959008

W dniu 14 maja 2014 r. zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 470/2014 nakładające ostateczne cło antydumpingowe w wysokości od 0,4% do 36,1% na szkło solarne przywożone do UE pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej.

Produktem objętym cłem antydumpingowym jest szkło solarnego zawierające płaskie hartowane szkło sodowo-wapniowe, o zawartości żelaza mniejszej niż 300 ppm, współczynniku przepuszczalności promieniowania słonecznego wyższej niż 88% (pomiar dokonany przy zakładanych parametrach AM 1,5 300-2 500 nm), odporności na działanie wysokich temperatur do 250°C (pomiar dokonany zgodnie z normą EN 12150), odporności na szok termiczny Δ 150 K (pomiar dokonany zgodnie z normą EN 12150) i o wytrzymałości mechanicznej 90 N/mm 2 lub większej (pomiar dokonany zgodnie z normą EN 1288-3), obecnie objęte kodem CN ex 7007 19 80 i pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej. Szkło solarne powlekane (jednostronnie lub obustronnie) obejmuje się kodem TARIC 7007 19 80 19, a szkło solarne niepowlekane obejmuje się kodem TARIC 7007 19 80 11.

Zobacz wiecej: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 470/2014

Źródło: Ministerstwo Gospodarki