UE szuka oszczędności energii w zasilaczach – weszły w życie zmiany dotyczące elektroniki

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Aktualizacja wymagań dotyczących zasilaczy dla elektroniki codziennego użytku

W obecnych czasach jesteśmy otoczeni przez elektronikę. Urządzenia mobilne stały się nieodłącznym elementem wyposażenia każdego z nas. Smartfony, laptopy, telewizory - to z czego korzystamy jest sprawą indywidualną, ale niezaprzeczalnie korzystamy z dużej ilości sprzętu.

Zasilacze konwertują energię dostępną w sieci elektrycznej do parametrów odpowiednich dla zasilanych urządzeń. Na pojedyncze gospodarstwo domowe może przypadać nawet kilkanaście zasilaczy, każdy dedykowany innemu odbiornikowi. Skala ich stosowania powoduje, że stają się istotnym elementem w całkowitym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Mając to na uwadze, rozporządzenie unijne ustanawia nowe wymogi dla zasilaczy i ich producentów.

Nowe granice zapotrzebowania na energię

Na początku kwietnia zasilacze zewnętrzne otrzymały zaktualizowane granice zapotrzebowania na energię. Maksimum zużycia energii przez zasilacze, które pracują bez obciążenia, powinno mieścić się w przedziale 0,1 – 0,3 W, przy czym konkretna wartość zależy od rodzaju zasilacza i mocy znamionowej.

Dla porównania, analogiczne rozporządzenie z 2009 r. podaje maksima w przedziale 0,3 – 0,5 W. W zależności od klasyfikacji zasilacza, różnica wartości obecnej i poprzedniej zbliża się do nawet 70%.

Odnośnie klasyfikacji warto podkreślić, że aktualna wersja dokumentu uwzględnia nową grupę – wielonapięciowe zasilacze zewnętrzne. Jest to odpowiedź na zaobserwowany na rynku trend wprowadzania takiego typu towaru, ponieważ umożliwiał on obejście poprzedniej wersji wymagań unijnych.

W dokumencie Komisja Europejska zawarła także poziomy referencyjne zasilaczy. Najlepsza dotychczas dostępna technologia pozwala na obniżenie zużycia energii nawet do 0,002 W przy braku obciążenia. Jest to pięćdziesięciokrotnie mniejsza wartość od tej podanej w 2009 roku, co doskonale obrazuje osiągane postępy w dziedzinie elektroenergetyki.

Ułatwienia dla użytkowników - tabliczki znamionowe i etykietowanie

W rozporządzeniu przedstawiono również wytyczne dotyczące opisywania informacji o zasilaczach na tabliczkach znamionowych i w instrukcjach obsługi. Realizuje to część założeń ecodesignu. Odpowiednie etykietowanie dóbr ma zagwarantować kupującym zapoznanie się z efektywnością energetyczną produktów w prosty i przejrzysty sposób. W wyniku tego wszyscy będą mogli dokonać właściwej decyzji zakupowej.

Których zasilaczy dotyczy rozporządzenie?

Opisywane rozporządzenie dotyczy zdefiniowanej grupy zasilaczy o mocach niższych niż 250 W i będących elementami osobnymi od urządzeń, dla których zostały stworzone. Istotny jest fakt, że wymienione zostały wyjątki. Rozporządzenie nie będzie stosowane wobec m.in. zasilaczy sprzętu medycznego, przetwornic do oświetlenia, jak i zasilaczy awaryjnych.

Co Unia Europejska chce osiągnąć? - skala oszczędności

Te działania posłużą szerszemu celowi jakim jest zwiększanie efektywności energetycznej. Zmniejszenie zużycia energii przez zasilacze pozwoli na redukcję zapotrzebowania na energię pierwotną. Dzięki temu elektrownie konwencjonalne spalą mniej surowców kopalnych do zaspokojenia tych samych potrzeb energetycznych.

Szacuje się, że wprowadzone wymagania przyniosą oszczędności na poziomie 4,3 TWh rocznie. Taka ilość energii elektrycznej w przybliżeniu odpowiada rocznej konsumpcji Mołdawii.

Wpływ środowiskowy regulacji także będzie znaczący – redukcja emisji o 1,45 mln ton CO2-eq. Poprzez właśnie taką działalność, Unia Europejska konsekwentnie dąży do realizacji ambitnych zadań z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu.

Źródło: ec.europa.eu, eur-lex.europa.eu

Zobacz również