UE wprowadzi nowe standardy dekarbonizacji budynków do 2050 roku

Do mediów wyciekł projekt dyrektywy UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), który ma zostać przedstawiony 14 grudnia 2021 roku. Nowelizacja dokumentu ma na celu obniżenie emisyjności nieefektywnych europejskich zasobów budowlanych. Każdy kraj będzie musiał przedstawić do 2025 roku plan renowacji budynków.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Do projektu dotarli dziennikarze portalu Euractiv.com. Projekt zakłada wprowadzenie minimalnych standardów charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków poddawanych gruntownym remontom (termomodernizacji) w ramach celu osiągnięcia zeroemisyjnego budownictwa do 2050 roku. Obecnie około 75 proc. budynków w Europie jest nieefektywnych energetycznie, które odpowiadają za około 40 proc. zużycia energii i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. Nic więc dziwnego, że UE przeznacza dużą uwagę na transformację tego sektora.

Projekt dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) wymaga, aby wszystkie nowe konstrukcje budowlane wznoszone od 2030 roku były zeroemisyjne. W przypadku istniejących budynków kraje UE będą musiały zapewnić stosowanie minimalnych standardów charakterystyki energetycznej przy ich generalnym remoncie. W efekcie do 2035 roku wszystkie krajowe zasoby budowlane powinny zostać objęte minimalnymi normami charakterystyki energetycznej. Ponadto od stycznia 2027 roku wszystkie nowe budynki zajmowane przez władze publiczne lub będące ich własnością będą musiały być zeroemisyjne.

Każdy kraj przygotuje plan działań w zakresie renowacji

Zgodnie z przepisami, nieudane Długoterminowe Strategie Renowacji wprowadzone w dyrektywie EPBD z 2018 roku zostaną wycofane i zastąpione Planami działań w zakresie renowacji. Każde państwo członkowskie będzie musiało ustanowić plan działań w zakresie renowacji budynków w perspektywie do 2050 roku.  Plany te będą musiały zostać przedłożone Komisji Europejskiej do zatwierdzenia do 1 stycznia 2025 roku, a następnie przedstawiane KE co pięć lat w ramach aktualizacji działań.

Plany mają być konkretne, ponieważ będą zawierały szczegóły dotyczące istotnych kwestii, takich jak szkolenia pracowników i punkty kompleksowej obsługi osób, które będą ośrodkami doradczymi i źródłem informacji o tym, gdzie ubiegać się o dofinansowanie. Projekt dyrektywy EPBD proponuje skierowanie zachęt finansowych w pierwszej kolejności do odbiorców wrażliwych energii, osób dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz osób mieszkających w budynkach socjalnych.

Plany będą obejmowały przegląd krajowych zasobów budowlanych, roczny wskaźnik renowacji energetycznej oraz docelowe zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych w budynkach, jak również identyfikację budynków o najgorszych parametrach i barier utrudniających renowację.

Projekt EPBD wprowadza również "paszport remontowy" dla właścicieli domów, aby śledzić prace już wykonane i te, które są jeszcze potrzebne, zanim budynek będzie mógł być uznany za zeroemisyjny. Paszport remontowy ma pomóc właścicielom domów w rozłożeniu prac remontowych na kilka lat w celu rozłożenia kosztów. Krytycy twierdzą jednak, że zwiększyłoby to również uciążliwość remontów i rozłożyło je na wiele lat.

Według komentatorów, wyciek propozycji EPBD wskazuje na kompleksową rewizję, ale diabeł tkwi w szczegółach. Projekt regulacji zawiera zbyt słabą definicję głębokiej renowacji, odnoszącą się do progu 30 proc. oszczędności energii, co będzie niewystarczające do osiągnięcia celu klimatycznego do roku 2030.

Źródło: Euractiv

Zobacz również