Zainstalowano łącznie 72 turbiny wiatrowe Siemens o mocy nominalnej 4 MW każda, co daje całkowitą zdolność wytwórczą równą 288 MW. Sandbank stanowi już drugi wspólny projekt Vattenfall oraz SWM. Wraz z projektem siostrzanym – DanTysk, który rozpoczął pracę na początku 2015 roku, łączna moc elektrowni wiatrowych równa się 576 MW.

Koszty inwestycyjne morskiej farmy wiatrowej Sandbank wyniosły około 1,2 mld € (ok. 5,2 mld zł). Vattenfal posiada 51% udziałów w firmie Sandbank Offshore GmbH, która została wybrana do wdrożenia projektu, reszta udziałów przypada na Stadwerke München (SWM). Dla SWM inwestycja Sandbank stanowi krok w kierunku ambitnego celu, jakim jest zaopatrzenie miasta Monachium w energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych.

Kiedy farma rozpocznie pracę, morska podstacja będzie gromadzić energię wiatru przy użyciu wszystkich 72 turbin, przekształcać napięcie prądu zmiennego z 33 kV na 155 kV i dostarczać go do stacji konwertorowej, skąd energia będzie transportowana w postaci prądu stałego na dystansie 165 km do miejsca docelowego na lądzie w Büsum (Schleswig-Holstein, Niemcy). Pierwsza turbina Sandbank została postawiona pod koniec lipca 2016 roku. Aktualnie 65 ze wszystkich 72 turbin dostarcza energię elektryczną do sieci elektroenergetycznej w Niemczech.

morska farma wiatrowa Sandbank

Morska farma wiatrowa Sandbank w fazie konstrukcji, stawianie fundamentów, źródło: SeeNews Renewables

Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że instalacja turbin wiatrowych Sandbank przebiegła pomyślnie – informuje Martin Zappe, kierownik techniczny projektu w Vattenfall – Technologia użyta w projekcie, jak również współpraca wszystkich zaangażowanych stron zyskały wiele pod względem dojrzałości. Projekty takich rozmiarów są teraz bardziej ustandaryzowane i wydajne. Wykorzystamy owe doświadczenia w kolejnych projektach, by wdrożyć je w jak najbardziej opłacalny sposób.

Christian Vogt – szef Korporacyjnego Zarządzania Inwestycyjnego w Stadtwerke München oznajmił:

Morska energetyka wiatrowa odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu ambitnych celów SWM, związanych z ekspansją energii odnawialnej. Do 2025 roku, SWM zamierza wyprodukować tak dużo czystej energii elektrycznej, ile jest wymagane, by zasilić w pełni miasto Monachium. Sandbank jest czwartym morskim projektem SWM, który został wdrożony pomyślnie i nawet szybciej niż zakładano pierwotnie.

Opracowano na postawie: Sun&Wind Energy