Jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie – do końca kwietnia – Polacy mają czas, żeby dokonać rozliczenia rocznego, a tym samym skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona w Polsce w styczniu 2019 r., jako ulga podatkowa dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na przeprowadzenie termomodernizacji w swoich domach. Maksymalna wartość wydatków objętych ulgą, która może objąć podatnika, wynosi 53 tys. zł. Dzięki uldze, wydatki poniesione na termomodernizację, mogą zostać znacznie obniżone. Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać ocieplając dom, wymieniając nieefektywne źródło ciepła, czy też inwestując w mikroinstalację fotowoltaiczną. A czy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej inwestując w klimatyzację?

Lista wydatków

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu można poddać wydatki, które są uwzględnione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489). Na liście wydatków nie znajdują się ani klimatyzacja ani klimatyzator. Znajduje się za to pompa ciepła wraz z osprzętem oraz montaż pompy ciepła. To właśnie na te wydatki powołują się podatnicy, którzy chcą odliczyć klimatyzację w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Interpretacja indywidualna

Tak jak już wspomniano, klimatyzacja nie znajduje się na liście wydatków, które można podjąć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Zdarzały się jednak przypadki, że podatnicy, którzy chcieli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na klimatyzację występowali o indywidualną interpretację podatkową, w której udowadniali, że klimatyzator, to pompa ciepła typu powietrze-powietrze.

Czy raz wydana interpretacja indywidualna dla jednego podatnika może stanowić wsparcie dla innego podatnika? Jak dla Redakcji Globenergia odpowiedziało Ministerstwo Finansów, interpretacje indywidualne są wydawane w odniesieniu do konkretnych spraw wnioskodawców i nie pełnią funkcji ochronnej dla innych podatników.

W jaki sposób podatnicy starają się o ulgę termomodernizacyjną na klimatyzator?

We wnioskach o interpretacje, które dotyczą możliwości odliczenia wydatków poniesionych na zakup i montaż klimatyzatora, podatnicy wskazują, że na rynku funkcjonują różnego rodzaju klimatyzatory – zarówno z wbudowaną pompą ciepła powietrze – powietrze, jak i bez wbudowanej pompy ciepła. Są również klimatyzatory, które nie mają wbudowanej pompy ciepła, ale działają na takiej samej zasadzie, jak pompa ciepła powietrze – powietrze. Każdy przypadek musi być rozpoznawany indywidualnie w świetle przepisów regulujących odliczenie. – komentuje rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów

Co to oznacza? Nie można powiedzieć wprost, że każdy wydatek poniesiony na klimatyzację będzie mógł zostać odliczony od podstawy opodatkowania i że każdy podatnik, który zamontował klimatyzator będzie mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Jest jednak na to szansa, jeżeli podatnik złoży wniosek o interpretację indywidualną i odpowiednio udokumentuje, że poniesiony wydatek jest związany z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które definiuje art. 5a pkt 18 c) ustawy PIT.

Warto podkreślić, że każdy podatnik może poprosić Krajową Informację Skarbową o pomoc i dostać interpretację podatkową. Interpretacja może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły, jak i tych, które są dopiero planowane.

 

Redakcja GLOBEnergia