Zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w kontekście art. 26h ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki poniesione na instalację PV mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania w przypadku, gdy korzystamy z kredytu np. w programie Czyste Powietrze.

Na jakiej podstawie?

Zgodnie z art. 26h ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Warto zauważyć, że pożyczka/kredyt z WFOŚiGW jest sfinansowana/dofinansowana tylko w niewielkiej części odsetkowej. Natomiast sam kapitał i odsetki w wysokości WIBOR3M + 0.7 pp są spłacane (sfinansowane) przez kredytobiorcę/pożyczkobiorcę.

Prawidłowym rozważaniem jest więc, iż ta część nie jest sfinansowana/dofinansowana przez WFOŚiGW i tym samym wydatek poniesiony na instalację fotowoltaiczną z pieniędzy z pożyczki/kredytu z WFOŚiGW można odliczyć od podstawy opodatkowania korzystając z ulgi termomodernizacyjnej.

Dla kogo ulga?

Z ulgi termomodernizacyjnej będą mogli skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Pożyczka na instalację PV w Programie Czyste Powietrze

Dofinansowanie na systemy fotowoltaiczne w Czystym Powietrzu można pozyskać tylko w formie preferencyjnej pożyczki.

Wygląda to inaczej niż dla pozostałych inwestycji objętych kosztami kwalifikowanymi, w przypadku których możliwe jest także pozyskanie bezzwrotnej dotacji.

Program Czyste Powietrze zakłada, że liczba instalacji fotowoltaicznych objętych preferencyjną pożyczką wyniesie co najmniej 600 000.

Źródło: podatki.biz

Redakcja GLOBEnergia