Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa dająca możliwość odliczenia od podatku wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w swoim budynku. Wszyscy podatnicy mogą w równym stopniu korzystać z ulgi termomodernizacyjnej, tj. niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów lub przychodów. Jak czytamy w zapytaniu poselskim Krzysztofa Śmiszka, w przypadku osób o niższych dochodach lub przychodach wydłuża się jedynie okres stosowania ulgi. Nie wpływa to jednak na wysokość wydatków podlegających odliczeniu w kolejnych latach podatkowych. Kwestie te nie mają jednak odbicia w rzeczywistości. Tu Śmiszek zaprezentował przykładowe wyliczenia PIT.

“Podatnik 1. (emeryt) w roku 2020 uzyskał dochód w wysokości 26 548,78 zł. W roku 2020 założył instalację fotowoltaiczną, której koszt (na podstawie faktury VAT) wyniósł 22 843,30 zł. Zwrot przy tym dochodzie wyniesie jedynie 1933 zł

Podatnik 2. (emeryt) w roku 2020 uzyskał dochód w wysokości 58 898,28 zł. W roku 2020 założył instalację fotowoltaiczną, której koszt (na podstawie faktury VAT) wyniósł 22 843,30 zł. Zwrot przy tym dochodzie wyniesie już 4059 zł”

– Należy podkreślić, że instalacja fotowoltaiczna „zmieściła” się w obu powyższych przypadkach w ramach uzyskanego dochodu – pierwszy podatnik (drugi również) nie ma już możliwości dokonania jej odliczenia w następnych latach (gdyby instalacja była droższa niż osiągnięty dochód – wówczas mógłby odliczyć w następnych latach tylko „nadwyżkę” nad osiągniętym dochodem) – wyjaśnia Śmiszek.

Poseł dodaje, że różnica zwrotu w przedstawionych przykładach wynosi 2126 zł. W przypadku pierwszego podatnika kwota 2126 zł stanowi kwotę większą niż jego miesięczne świadczenie emerytalne.

Ministerstwo Finansów odpowiada

Na pytania odpowiedział podsekretarz stanu Jan Sarnowski, wiceminister finansów, funduszy i polityki regionalnej. Wyjaśnił, że ulgi w podatku dochodowym dotyczą wyłącznie podatników uzyskujących dochody podlegające opodatkowaniu. Mechanizm ustalania zobowiązania podatkowego przewiduje, iż podatnik korzystający z ulgi podatkowej na termomodernizację w podatku dochodowym odlicza ją od dochodu. Zatem wysokość przysługującej i możliwej do odliczenia przez podatnika ulgi podatkowej jest ściśle związana z uzyskanym przez podatnika w danym roku podatkowym dochodem.

Podatek dochodowy właśnie tym różni się od innych systemów, np. pomocy społecznej, że w przypadku zastosowania ulgi podatnik może otrzymać zwrot podatku jedynie do wysokości zapłaconego lub należnego podatku. W przypadku podatnika będącego emerytem będzie to zwrot zaliczki na podatek dochodowy pobranej przez płatnika, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

– W przykładach wskazanych w interpelacji roczny podatek (pobrany przez ZUS) wynosi, przy rocznym świadczeniu emerytalnym w wysokości 26 548,78 zł – 1 931 zł, natomiast w wysokości 58 898,28 zł – 4 923 zł. Zatem zwrot podatku w wyniku skorzystania z odliczeń nie może przekroczyć powyżej wskazanych wartości. Dokonując zatem rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i odliczenia wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w kwocie 22 843,30 zł, zwrot podatku wyniesie w pierwszym przypadku 1 931 zł, a w drugim przypadku 3 883 zł – wylicza wiceminister.

Podkreśla, że ulga termomodernizacyjna w żadnym stopniu nie różnicuje podatników. Mogą z niej bowiem korzystać wszyscy podatnicy, bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów bądź przychodów. Podatnicy, którzy z uwagi na wysokość dochodów lub przychodów nie mogą dokonać odliczenia w całości w jednym roku, mogą stosować ulgę w kolejnych latach podatkowych. Takie rozwiązanie ma istotne znaczenie zwłaszcza dla podatników o niższych dochodach, w przypadku których wydłuża się jedynie okres stosowania ulgi.

Źródło: Sejm

\\

Redakcja GLOBEnergia