Ulga termomodernizacyjna, obowiązująca od 1 stycznia 2019 polega na wprowadzeniu prawa do odliczenia od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów), które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Na dzisiaj,  z takiej ulgi mogą korzystać jedynie właściciele i współwłaściciele istniejących już budynków. Jak wynika z najnowszych informacji jakie przedstawił Piotr Woźny, Pełnomocnik Premiera d. Programu Czyste Powietrze, ulga termomodernizacyjna powinna obowiązywać również dla nowo budowanych domów.

Pod jednym warunkiem….

Jak mogą zmienić się zapisy o uldze termomodernizacyjnej?

Cała dyskusja na temat ulgi termomodernizacyjnej rozpoczęła się rok temu w marcu. Przez ponad pół roku na poziomie rządowym trwała dyskusja na temat tego, że dobrze byłoby wprowadzić instrument fiskalny który będzie stymulował Polaków do tego, aby przeprowadzać termomodernizacje, instalować indywidualne instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, czy kolektory słoneczne. Tę ulgę udało się wprowadzić od pierwszego stycznia tego roku.

Każdy właściciel domu z fotowoltaiką czy pompą ciepła może odliczyć sobie wydatki związane z tymi inwestycjami od podstawy opodatkowania, do kwoty 53 tys. złotych.

Dla Piotra Woźnego, to bardzo ważki argument do tego, aby pomyśleć o rozpoczęciu na poziomie rządowym prac, które spowodowałyby , że osoby które będą instalowały panele fotowoltaiczne sprzężone z pompą ciepła będą mogły zostać beneficjentami ulgi termomodernizacyjnej.

– To się po prostu opłaca. To byłaby opcja tylko dla osób, które zdecydują się na łączoną inwestycję: fotowoltaikę i pompę ciepła. Bardzo cieszę się, że w walce ze smogiem możemy korzystać ze zdobyczy technologicznych – argumentował Piotr Woźny podczas konferencji prasowej kampanii społecznej „Domy Bez Rachunków”.

W Polsce, rocznie buduje się 70-80 tysięcy nowych domów.

– Nie mamy żadnego powodu dla którego te domy nie miałyby być właśnie takimi pozytywnymi przykładami tego, że da się budować domy, które są zeroemisyjne, które przyczyniają się do potrzeb zrealizowania przez Polskę tych wymagań polityki klimatycznej, które nakłada na nas Unia Europejska. – dodaje Woźny.

To bardzo dobra wiadomość na inwestorów. Dlatego trzymamy na słowo i czekamy na konkrety!

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia