Wsparcie finansowe, które ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery to program Czyste Powietrze i ulga termomodernizacyjna wprowadzona ustawą z dnia 9 listopada 2018r. Potencjalnych wnioskodawców podzielono na siedem grup, uzależnionych o wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Intensywność dofinansowania jest określona właśnie na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.

Do momentu, w którym nie rozliczymy PITa za przychody uzyskane w 2018 roku będzie możliwość przedłożenia rozliczenia za rok 2017.

Intensywność dofinansowania – Czyste Powietrze

Grupa Kwota średniego
miesięcznego
dochodu/osobę
Dotacja (% kosztów
kwalifikowanych
przewidzianych do
wsparcia dotacyjnego
Pożyczka
(uzupełnienie do
wartości dotacji
Pożyczka
(pozostałe koszty
kwalifikowane)
I Do 600 do 90% do 10% do 100%
II 601 – 800 do 80% do 20% do 100%
III 801 – 1000 do 70% do 30% do 100%
IV 1001 – 1200 do 60% do 40% do 100%
V 1201 – 1400 do 50% do 50% do 100%
VI 1401 – 1600 do 40% do 60% do 100%
VII Powyżej 1600 do 30% do 70% do 100%

Opracowanie: GLOBEnergia

Zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

Dofinansowanie z ulgą termomodernizacyjną

Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.

Grupa Kwota
średniego
miesięcznego
dochodu/osobę
Dotacja (procent
kosztów kwalif.
przewidzianych
do wsparcia
dotacyjnego
Pożyczka
(uzupełnienie
do wartości
dotacji
Pożyczka
(pozostałe
koszty
kwalifikowane)
Kwota rocznego
dochodu
wnioskodawców
I Do 600 do 90% do 10% do 100% Nie dotyczy
II 601 – 800 do 80% do 20% do 100%
III 801 – 1000 do 70% do 30% do 100%
IV 1001 – 1200 do 60% do 40% do 100%
V 1201 – 1400 do 50% do 50% do 100%
VI 1401 – 1600 do 40% do 60% do 100%
VII Powyżej 1600 do 18% do 82% do 100% Do 85 528
do 14% do 86% do 100% 85 529 – 125 528
0% do 100% do 100% Powyżej 125 529

Opracowanie: GLOBEnergia

Dla Wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do Grupy VII, intensywność dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od osiągniętego przez nich rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.

Dotacja w Programie stanowi uzupełnienie korzyści wynikających z ulgi termomodernizacyjnej.

Redakcja GLOBEnergia