Ciągły wzrost cen energii elektrycznej!

Ceny energii elektrycznej na przestrzeni ostatnich 15 lat wzrosły o około 60% i niewykluczone, że wciąż będą wzrastać. Gospodarstwa rolne są dużymi odbiorcami energii elektrycznej i wzrost ten jest dotkliwie widoczny w otrzymywanych rachunkach. Gospodarz średnio płaci za prąd miesięcznie od 350 zł do 1500 zł, co daje 4200 zł-18000 zł kosztu rocznie, a to znaczna suma. Systemy fotowoltaiczne są zatem idealnym rozwiązaniem dla rolników, którzy chcą uniezależnić się od wzrastających cen energii i ich dostawców.

Ulga w podatku rolnym

Polskie prawo daje rolnikom możliwość skorzystania z ulgi w podatku rolnym. W ustawie o podatku rolnym można przeczytać, że podatnikom, którzy zakupili instalacje z własnych środków, przyznawana jest ulga w wysokości 25 % kosztów inwestycji, która jest odliczana od podatku rolnego. Możliwość odliczenia ulgi może być stosowana nie dłużej niż 15 lat.

Duże zapotrzebowanie na energię elektryczną wymaga instalacji modułów fotowoltaicznych o większej mocy. Dla gospodarstw rolnych, które energię elektryczną generowaną przez paneli PV będą wykorzystywać na potrzeby domu oraz wspierać zapotrzebowanie energetyczne budynków gospodarczych wystarczająca jest instalacja modułów o mocy 10 kWp. Koszt instalacji oscyluje wówczas w okolicy 50 tys. zł.

Moduły o mocy 15-17 kWp są w stanie wytworzyć wystarczająco dużo energii elektrycznej do pokrycia zapotrzebowania budynku przeznaczonego do przechowywania owoców i warzyw. Koszt takiej instalacji wraz z montażem waha się w granicach 75 tys. zł.

W tabeli przedstawiono wysokość podatku rolnego w skali roku (stawka podatku rolnego w 2019 roku – 135,90 zł), przy założeniu, że 1 ha przeliczeniowy jest równy 1 ha rzeczywistemu.
W przypadku instalacji modułów fotowoltaicznych o mocy 10 kWp, których koszt waha się w okolicy 50 tys. zł, jest możliwość odliczenia od podatku rolnego 12 500 zł przez 15 lat. Stąd w ciągu roku kwota podatku rolnego zostanie obniżona o 833 zł. Jeżeli zainstalowane zostaną moduły o mocy 15 – 17 kWp to od podatku rolnego jest możliwość odliczenia kwoty 1 250 zł.

Wielkość
gospodarstwa rolnego
[ha]
Wysokość podatku w
skali roku [zł]
Wysokość podatku w
skali roku z
uwzględnieniem ulgi
za zakup instalacji o
mocy 10 kWp [zł]
Wysokość podatku w
skali roku z
uwzględnieniem ulgi
za zakup instalacji o
mocy 15 -17 kWp [zł]
1 543,60 0 0
3 1 630,80 790 380
5 2 718 1 884 1 450
10 4 892,40 4 600 4 100
20 10 328,40 10 000 9 600
30 16 308 15 400 15 000

Opracowanie własne

Z powyższych obliczeń łatwo stwierdzić, że posiadając małe gospodarstwo rolne, przez zainstalowanie modułów fotowoltaicznych można zostać zwolnionym z płacenia podatku rolnego przez kolejne 15 lat. W przypadku większych gospodarstw, po zsumowaniu ulg można pokryć koszty podatku rolnego przez 7 lat w przypadku gospodarstwa o wielkości 3 ha dla instalacji o mocy 10 kW i prawie 4 lata dla gospodarstwa o wielkości 10 ha i instalacji o mocy 15-17 kW.

W przypadku gospodarstw rolnych inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest bardzo opłacalna, uwzględniając możliwe do zastosowania ulgi i odliczenia. Wpływ na to ma po pierwsze możliwość odliczenia od kosztów instalacji 25 % podatku gruntowego. Po drugie rolnicy płacący podatek VAT mogą go w całości odliczyć, zyskując 23%. Po trzecie stają się prosumentami co pozwala na preferencyjne rozliczanie energii z zakładem energetycznym. Powyższe czynniki powodują, że instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw rolnych są jednymi z najbardziej opłacalnych na rynku. Czas zwrotu inwestycji wynosi poniżej 5 lat! – komentuje Tomasz Góra, manager ds. inwestycji z firmy Solgen.

Dodatkowo, posiadając instalację fotowoltaiczną gospodarze stają się prosumentami, co niesie to ze sobą kolejne korzyści.

Anna Jodłowska

Redaktor GLOBEnergia