Umowy NFOŚiGW i banków w sprawie dotacji na kolektory słoneczne

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Decyzja podjęta przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczy podpisania umów i przyznania środków na dotacje, które będą polegać na częściowej spłacie kapitału kredytów przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Umowy zostaną podpisane z sześcioma bankami, którym udostępnione zostaną środki pieniężne w wysokości 138,1 mln zł. Dotacje będą miały dotyczyć częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na kupno i montaż kolektorów słonecznych.
Dotacja to 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora.

źródło: www.cire.pl