Unia Europejska i Polska we wspieraniu niskoemisyjnej gospodarki – SEAP

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

d53218336 pan

Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierający inwestycje samorządów w gospodarkę niskoemisyjneją cieszą się ogromnym powodzeniem.

Po tym jak blisko tysiąc samorządów podjęło wyzwanie i na najbliższe lata przygotuje plany na inwestycje, które w przyszłości mają szanse być dofinansowane z pieniędzy unijnych, NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i pod patronatem honorowym Adama Zdziebło - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zorganizował jedno z najważniejszych w tym roku seminariów "Unia Europejska i Polska we wspieraniu niskoemisyjnej gospodarki - SEAP". Spotkanie z udziałem blisko 200 przedstawicieli zaproszonych samorządów i ekspertów Komisji Europejskiej było transmitowane na żywo. Osoby, które pragną zapoznać się z nagranym materiałem filmowym informujemy, że już wkrótce cała relacja będzie dostępna na stronie internetowej NFOŚiGW.

Seminarium które otworzyła Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu NFOŚiGW, stało się symbolicznym otwarciem kolejnego etapu w pozyskiwaniu funduszy unijnych – pomocy doradczej oferowanej zainteresowanym i to nie tylko przez Fundusz.

Budowa gospodarki niskoemisyjnej, zdaniem Jerzego Witolda Pietrewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki to konieczność! Wywoła ona zmiany systemowe i mowa tu nie tylko o zmniejszeniu emisji ale również o jej pochłanianiu. Podkreślił on wagę tych działań w podnoszeniu efektywności energetycznej naszej gospodarki, wskazując na równoległe działanie ze strony instytucji centralnych, przy jednoczesnym uruchamianiu działań na poziomach regionalnych i lokalnych. Aby pomóc w realizacji idei niskoemisyjnej gospodarki, wspomniane ministerstwa podjęły tę inicjatywę a dzięki środkom Funduszu dzisiaj finansowane są plany gospodarki niskoemisyjnej – powiedziała Małgorzata Wierzbicka z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Janusz Ostapiuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW, zwrócił uwagę na synergię działań ministerstwa i Funduszu dla wsparcia zasady zrównoważonego rozwoju. To dobry moment by podkreślić, że NF to nie tylko instytucja finansująca , ale miejsce, gdzie wykuwają się nowe pomysły i idee. Na koniec pogratulował zaangażowania w działania środowiskowe i podkreślił znaczenie jubileuszu (25 lat), wskazując na potencjał naszej instytucji do dalszej pracy.
Unijni eksperci i przedstawiciele ministerstw biorący udział w spotkaniu, swoją wiedzę kierowali przede wszystkim do lokalnych społeczności, przedstawicieli instytucji publicznych, pozarządowych oraz przedsiębiorców działających w sektorach, w których są wdrażane lub przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej. Zainteresowani tematyką efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE i możliwością finansowania inwestycji z funduszy UE mogą także skorzystać z udostępnionych relacji.
Plany gospodarki niskoemisyjnej są podstawą do wspierania projektów z zakresu efektywności energetycznej i OZE ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz regionalnych programów operacyjnych. Dlatego w seminarium przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedstawili zasady przygotowania, wdrażania i monitorowania SEAP wypracowane w ramach Inicjatywy Komisji Europejskiej Porozumienie Burmistrzów, możliwe do wykorzystania w przygotowywanych planach.
Ponadto w części poświęconej sprawom wspólnotowym:
reprezentanci Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej przedstawili metodologię opracowania SEAP, kryteria oceny oraz wytyczne do monitorowania efektów wdrażania, reprezentanci DG Energy przedstawili Inicjatywę Porozumienia Burmistrzów oraz instrumenty finansowe, jakie Komisja Europejska udostępnia dla gmin i miast wdrażających SEAP, przedstawiciel DG Energy Komisji Europejskiej zaprezentował między innymi wymogi w zakresie realizacji projektów efektywności energetycznej wynikające z dyrektywy efektywności energetycznej.
W ramach tematyki krajowej programu zaprezentowano:
planowany system doradztwa, dla Beneficjentów którzy otrzymają bezpłatne wsparcie doradcze dla przygotowania projektów do dofinansowania ze środków EFSI w latach 2014-2020, projekty UE oraz nowe narzędzia i możliwości wspierające wdrażanie SEAP, środki krajowe oraz EFSI dla wdrażania SEAP, doświadczenia miast wdrażających SEAP.

Źródło: NFOŚiGW