Walka ze zmianami klimatycznymi jest motorem napędowym proponowanych zmian w ramach Unijnej polityki gospodarczej i energetycznej. Unijni decydenci są zdania, że przejście do zielonej gospodarki i związane z tym inwestycje pomogą krajom członkowskim podnieść się po globalnym kryzysie gospodarczym ostatnich lat. Choć międzynarodowe negocjacje nie przyniosły do tej pory oczekiwanych przez Unie Europejską (UE) rezultatów, Connie Hedegaard, Komisarz do spraw działań w dziedzinie klimatu od maja zeszłego roku przekonuje, że Unia powinna jednostronnie zadeklarować zwiększenie ograniczeń emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku o 30% – czyli o 10% więcej niż ustalono w 2008 roku w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego. W Europie natomiast zdania w tej kwestii są podzielone.

 

zobacz także:

Bruksela o Odnawialnych Źródłach Energii

 

Mapa drogowa 2050

Debata na temat kolejnych kroków UE w kontekście walki ze zmianami klimatu toczy się w Brukseli już od dłuższego czasu. Unia szuka dalszej optymalnej drogi rozwoju, aby zapewnić kolejnym pokoleniom czyste środowisko oraz stabilność gospodarczą. W tym kontekście w marcu 2010 roku Komisja Europejska (KE) przedstawiła Strategię Europa 2020, na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu promującego miejsca pracy. W ramach tej strategii, 8 marca 2011 roku Komisja Europejska opublikowała „Mapę drogową dojścia do gospodarki niskoemisyjnej do 2050 roku” (org. A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050) oraz „Plan działania w sprawie zwiększenia efektywności energetycznej EU” (org. Energy Efficiency Plan 2011). Mapa drogowa 2050 określa kolejne kroki na drodze ograniczania emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. Rada Europejska ds. Energii na spotkaniu 4 lutego ponownie potwierdziła unijny cel ograniczenia do 2050 roku emisji gazów cieplarnianych o 80–95%. Według analizy Komisji Europejskiej unijna gospodarka może efektywnie pod względem kosztów zredukować emisję o 40% do 2030 roku, o 60% do 2040 roku oraz do 80% do 2050 roku. W praktyce będzie to oznaczać konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych od 93 do 99% w sektorze energetyki (83–87% w sektorach przemysłowych, 54–67% w transporcie, 88–91% w obszarze budownictwa mieszkaniowego i usługach oraz 42–49% w rolnictwie).

 

Sektor energetyki

Sektor energetyki ma uzyskać tak znaczne ograniczenia dzięki zmianie źródeł wytwarzania prądu i ciepła. Według danych szacunkowych Komisji Europejskiej udział niskoemisyjnych źródeł energii, tj. odnawialnych źródeł energii (OZE), elektrowni jądrowych, a także elektrowni gazowych i węglowych wykorzystujących technologie CCS (sekwestracja dwutlenku węgla) ma wzrosnąć kolejno o 45–60% w 2020 roku, 75–80% w 2030 roku i 93–99% w 2050 roku. Osiągnięcie takiego wzrostu w sektorze energetyki będzie wymagało kolejnych inwestycji w czyste technologie. Ogólnie Komisja Europejska przewiduje wydanie na inwestycje w zielone technologie kwotę rzędu 270 mld euro rocznie, z czego 30 mld euro z tej kwoty powinno zostać przeznaczone na zwiększenie wydajności i obniżenie emisji w sektorze energetycznym. Komisarz Hedegaard jednocześnie podkreśliła, że realizacja Mapy drogowej to nie tylko koszty. Może ona przynieść oszczędności 175–320 mld euro rocznie poprzez między innymi zmniejszenie importu surowców energetycznych, jak ropa naftowa i gaz, przez kraje członkowskie UE – tym samym zmniejszając zależność Europy od krajów eksportujących te surowce.

 

Bardziej energooszczędna Europa

Ostatnie analizy Komisji Europejskiej wskazują, że UE jest na dobrej drodze, aby osiągnąć obowiązkowe cele wyznaczone w 2008 roku w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego. Unia dobrze sobie radzi w kontekście obniżenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 20% oraz zwiększenia o 20% wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w odniesieniu do poziomów z 1990 roku. Problem natomiast leży w realizacji trzeciego nieobowiązkowego celu – zwiększenia wydajności energetycznej o 20% (względem 1990 roku). Według obecnych prognoz Unia będzie w stanie zwiększyć wydajność energetyczną tylko o 9%. Wniosek jest następujący: Europa musi być bardziej energooszczędna. Zaproponowany plan działania na rzecz sprawnego wykorzystania energii ma właśnie na celu stymulacje działań krajów członkowskich w tym zakresie. Przy efektywnym wprowadzeniu planu gospodarstwa domowe mają zaoszczędzić nawet do tysiąca euro rocznie. A dodatkowe inwestycje powinny stworzyć około 2 mln nowych miejsc pracy…..

 

Magdalena Makieła

 

 Czytaj całość

Globenergia 3/2011

okładka-globenergia-3-2011Image4