Jeszcze w 2011 aż 73,6% instalacji fotowoltaicznych było zainstalowanych w krajach Unii Europejskiej.

 
Obecnie inne części świata objęły prowadzenie, a Europie pozostał udział równy jedynie 26,7%. Największymi światowymi gigantami branży PV w roku 2013 były Chiny – 12 920 MWp, Japonia – 6 968 MWp i Stany Zjednoczone – 4 751 MWp.
 
Poniżej zestawienie danych dla branży PV wszystkich państw Unii Europejskiej
 
Tabela 1: Łączna moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych na koniec 2012 i 2013 roku (MWp)
 
Tabela 2: Moc zainstalowanych i podłączonych instalacji PV przypadająca kolejno na 2012 i 2013 rok (MWp)
 
 
Europejskim liderem branży PV pozostają nieprzerwanie od kilku lat Niemcy i to z przewagą niemal 2–krotną nad Włochami, którzy są drudzy na liście. Niepokojący jest fakt, iż niemal wszystkie kraje UE zainstalowały w 2013 roku mniej instalacji niż rok wcześniej. Więc w ilościach wyprodukowanej energii elektrycznej ze słońca nie było znacznych wzrostów, co można zobaczyć w 3 tabeli.
 
Tabela 3: Energia elektryczna wyprodukowana z fotowoltaiki w latach 2012-2013 (GWh)
 
Tempo wzrostu fotowoltaiki w UE  jest obecnie właściwie nieprzewidywalne. Plany, wobec struktur branży odnawialnych źródeł energii, przygotowane przez każde państwo członkowskie –  nie odzwierciedlają już rzeczywistej sytuacji. Jako powód wymieniany jest spadek cen produkcji energii. Ponadto rząd UE chce by technologia PV rozwijała się w sposób bardziej kontrolowany i stopniowy. Do tego dochodzą decyzje polityczne dotyczące rynku OZE każdego kraju z osobna, przez co wyjątkowo ciężko prognozować także i rozwój fotowoltaiki, jako jeden z jego sektorów.   
 
Źródło: THE STATE OF RENEWABLE ENERGIES IN EUROPE EDITION 2014