Pomimo wcześniejszych zapowiedzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie sfinansuje przedsięwzięć zgłoszonych do dofinansowania w ramach programu PROSUMENT w Wielkopolsce.  W związku z powyższym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu, mimo iż przeprowadził nabór wniosków i dokonał ich oceny formalnej, nie podpisze finalnie umów z przyszłymi beneficjentami, ponieważ jak się okazuje, NFOŚiGW „nie wyraził zgody na aktualizację kwot pomocy finansowej i wartości wskaźników efektu ekologicznego zaplanowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji przedsięwzięć zgłoszonych do dofinansowania w ramach Programu Prosument”.

W związku z zaistniałą sytuacją Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poinformował przyszłych „beneficjentów” o unieważnieniu przeprowadzonego naboru w związku z zaistniałą sytuacją. Równocześnie poinformowano jednak o pracach nad własnym Programem Priorytetowym na 2017 rok, który będzie wsparciem dla inwestycji w OZE i częściowym rozwiązaniem, problemu osób, które zainwestowały czas i środki w pozyskanie dotacji. Planowane wsparcie będzie miało formę pożyczki z możliwością częściowego umorzenia – jak wynika z naszych informacji – w wysokości do 30%. Nabór wniosków w ramach nowego Programu zaplanowano na styczeń 2017 roku.

Opracowano na podstawie: informacje własne

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia