Uniwersytet Opolski inwestuje w OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Na modernizację 21 budynków Uniwersytet Opolski przeznaczy 36 mln zł. Realizacja inwestycji będzie trwała 6 lat a jej celem jest oszczędność na kosztach energii, która w skali roku może wynieść nawet 30-40 %. Dzięki temu uczelnia stanie się bardziej przyjazna dla środowiska. 

Głównym celem inwestycji, realizowanej przez Uniwersytet Opolski jest rozwój efektywności energetycznej oraz zdecentralizowanie wytwarzania, gromadzenia, i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na terenie uczelni. W ramach projektu powstanie 11 instalacji pozyskujących energię z OZE, a całkowita długość nowo powstałej sieci będzie wynosić około 5 kilometrów. Pozyskiwanie energii z OZE będzie się odbywać w głównej mierze poprzez instalacje solarne. Specjalnie na ten cel zakupionych zostanie 200 paneli kolektorów słonecznych oraz 1000 paneli ogniw fotowoltaicznych.

Realizacja inwestycji ma również na celu propagowanie OZE na terenie uczelni. W najbliższym roku akademickim UO uruchamia nowy kierunek studiów - Odnawialne Źródła Energii, dlatego też w ramach projektu na kampusie uczelni powstanie ośrodek referencyjny w zakresie OZE oraz odpowiednie zaplecze dydaktyczne związane z tą tematyką.

Innym aspektem jest oszczędność energii, a co za tym idzie – oszczędności finansowe. Dzięki modernizacji redukcja zużycia energii wyniesie około 30 - 40% w ciągu roku. Ponadto realizacja projektu wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego.
Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 36 mln zł. Aby projekt udało się zrealizować uczelnia wystąpi do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego z wnioskiem o 85% dofinansowanie. Realizacja projektu planowana jest na lata 2014 – 2020.
Źródło:
Centrum Informacji o Rynku Energii