UOKiK skontrolował 36 modeli pomp ciepła: część z nich nie została dopuszczona do obrotu!

Program Czyste Powietrze - nadchodzą duże zmiany. Obowiązkowa lista ZUM, badanie pomp ciepła i wiele więcej zmian, które wejdą w życie już 22 kwietnia 2024 roku!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skontrolował rynek pomp ciepła. Tylko w tym roku wszczęto kilkanaście postępowań dotyczących tych urządzeń. Zapytaliśmy Urząd w jaki sposób chroni konsumentów oraz jaka część rynku to trefne urządzenia.  

Zdjęcie autora: Oliwia Kołacz

Oliwia Kołacz

Redaktor GLOBENERGIA
Program Czyste Powietrze - nadchodzą duże zmiany. Obowiązkowa lista ZUM, badanie pomp ciepła i wiele więcej zmian, które wejdą w życie już 22 kwietnia 2024 roku!

Podziel się

  • UOKiK skontrolował pompy ciepła importowane do Polski. Podczas kontroli na granicy Urząd szczegółowo zbadał 36 modeli tych urządzeń. 
  • Sprawdzano m.in. zgodność urządzeń z obowiązującymi unijnymi normami dla pomp ciepła (oznakowanie CE).

Pompy ciepła pod kontrolą?

Już 18-ście postępowań dotyczących pomp ciepła zostało wszczętych w tym roku. UOKiK nie opublikował jeszcze szczegółowych danych i wyników kontroli, ale wiadomo, że Urząd pod lupę wziął 36 modeli pomp. Na jakim tle zostały wszczęte postępowania? Oto co otrzymaliśmy w odpowiedzi od UOKiK:

- Postępowania dotyczą niedozwolonych postanowień wzorców umów, nierespektowania prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, nieprzekazywania istotnych informacji niezbędnych konsumentom do podjęcia decyzji o zakupie (w tym dot. gwarancji, przewidywanych efektów eksploatacji instalacji, wyników audytu), a także wprowadzania w błąd co do charakteru, zakresu i wartości dofinansowań. Postępowania zostały wszczęte w związku z sygnałami ze strony konsumentów, zawiadomieniami Rzeczników Konsumentów lub w wyniku monitoringu własnego - odpowiada Kamila Guzowska z Zespołu Prasowego UOKiK. 

Kontrole odbywały się na granicy w ramach wspólnego projektu Urzędu z Krajową Administracją Skarbową. Do momentu opublikowania raportu można się tylko domyślać, ile spośród 36 skontrolowanych modeli nie zostało dopuszczonych do obrotu. Zapytaliśmy również w zgodności z jaką normą sprawdzano pompy ciepła.

Czym kierował się Urząd w czasie kontroli?

Kontrole na granicy szczególnie sprawdzały zgodność urządzeń z unijnymi normami, w tym prawidłowości oznakowania CE. Urząd sprawdzał także: prawidłowość sporządzenia etykiety efektywności energetycznej, karty informacyjnej produktu, dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności. 

- Kontrola wymagań formalnych stanowi pierwszy etap kontroli produktu i pozwala na zweryfikowanie prawidłowości i spójności przedstawionych dokumentów (w tym również sprawozdań z badań). Już na tym etapie możliwe jest potwierdzenie przeprowadzenia odpowiedniej procedury oceny zgodności przez producenta - uzasadnia Kamila Guzowska, UOKiK.

Czy to wystarczy?

Wiadomo, że każda forma ochrony jest dobra, zwłaszcza jeżeli chodzi o dobro konsumenta. Instalacja grzewcza z pompą ciepła to po pierwsze niemały wydatek, a po drugie wyzwanie techniczne. Dlatego tak ważne jest by na rynek trafiały tylko urządzenia działające zgodnie z obowiązującymi normami. Nasuwa się pytanie czy same unijne normy są w stanie tak regulować rynek by w sprzedaży były tylko pożądane urządzenia?

-Kontrola pomp ciepła zarówno na rynku, jak i na granicy odbywa się w odniesieniu do tych samych przepisów - są to rozporządzenia unijne bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE i nie wymagają one wdrożenia do polskiego porządku prawnego za pomocą przepisów krajowych. Przepisy unijne określają jednakowe w całej UE wymagania dla produktów, jak i obowiązki dla przedsiębiorców, zatem polscy konsumenci są chronieni na takim samym poziomie, jak konsumenci w pozostałych krajach UE. Działania podejmowane w ramach posiadanych uprawnień dotyczą urządzeń, ale również zachowań rynkowych (marketing, obowiązki informacyjne, warunki umów) przedsiębiorców oferujących konsumentom sprzedaż i montaż pomp ciepła - czytamy w odpowiedzi.

Ocena czy produkty spełniają deklarowane przez producentów parametry możliwa jest poprzez badania laboratoryjne wykonywane przez jednostki badawcze posiadające akredytację w zakresie badania tych urządzeń. Oficjalna strona Polskiego Centrum Akredytacji umożliwia weryfikację laboratoriów posiadających kompetencje do przeprowadzenia badań pomp ciepła. Warto wiedzieć, że urządzenia pozytywnie zweryfikowane korzystają z domniemania zgodności z wymaganiami obowiązującymi na terenie UE. Sama kontrola pomp ciepła poprzez badania laboratoryjne uzależniona jest od dostępności odpowiednich środków finansowych. Taka zależność finansowa jest oczywiście ograniczeniem dla poprawnego regulowania rynku. Dlatego szczególnie ważnym jest teraz skomponowanie wydolnego systemu certyfikacji i kontroli pomp ciepła. 

Źródło: własne

Zdjęcie autora: Oliwia Kołacz

Oliwia Kołacz

Redaktor GLOBENERGIA