Do UOKiK wpłynęły od tej pory trzy pisma Komisji zawierające pytania dotyczące ustawy o OZE. Komisja otrzymała wszystkie niezbędne informacje, o które prosiła w tych pismach – poinformowała nas p. Małgorzata Cieloch z biura prasowego UOKiK.

Rzecznik dodaje: „Mówiąc najogólniej, Komisja Europejska prosi władze polskie o wyjaśnienia dotyczące zasad funkcjonowania wszystkich aspektów mechanizmów wsparcia przewidzianych w ustawie o OZE istotnych dla oceny dopuszczalności udzielanej na ich podstawie pomocy publicznej. Jako najistotniejsze można wskazać pytania dotyczące uzasadnienie dla wprowadzenia tak dużej ilości koszyków technologicznych, spełniania przez aukcje definicji konkurencyjnej procedury przetargowej, czy zasad przyznawania ulg w opłacie OZE dla przedsiębiorstw energochłonnych. Z dotychczasowego przebiegu notyfikacji można wywnioskować, że będzie potrzebna nowelizacja art. 39 ustawy, do której gotowość wyraziły władze polskie.”

Artykuł 39 znajduje się w rozdziale „Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach OZE” i dotyczy właśnie warunków i zasad organizacji i przystępowania do systemu aukcyjnego.

Jak podaje Rzeczpospolita, powołując się na źródła związane z Ministerstwem Energii, Komisji miała nie spodobać się definicja klastra, która pojawiła się w zapisach nowelizacji ustawy OZE, będąca „bliżej nieokreślonym tworem”, zamiast wskazania na konkretne, składające się na klaster instalacje. KE miała też pytać o ustawową, maksymalną cenę aukcyjną do biogazowni na poziomie 550 zł/MWh, podczas gdy maksymalne ceny dla pozostałych technologii regulowane są zapisami rozporządzenia.

Informator Rzeczpospolitej podaje, że chodzi również o sposób komunikacji pomiędzy stroną polską a Komisją Europejską, nie tylko o same zastrzeżenia. Problemem jest również wsparcie udzielane przez rząd polskim kopalniom.

Opracowane na podstawie: UOKiK, GLOBEnergia, Rzeczpospolita

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia