Postępowanie, przeprowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykazało, że producent kotłów gazowych i podgrzewaczy wraz z największymi dystrybutorami zawarli niedozwolone porozumienie.

Sprawa dotyczy producenta Termet i  jego największych dystrybutorów: Autometal, SBS, MAR-ROM1, EUROTERM oraz TGS Technika Grzewcza i Sanitarna.

Porozumienie dotyczyło ustalenia minimalnych cen po jakich mogą sprzedawać oni towary.

Postępowanie prowadzone przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykazało, że producent Termet, w umowach, ustalał minimalne ceny odsprzedaży swoich produktów, a dystrybutorzy instruowali odbiorców o zalecanym przez producenta poziomie cen detalicznych. Zgłaszali także sprzedawców, nieprzestrzegających wytycznych Termetu.

 – Bezpośredni skutek tego porozumienia mogli odczuć przede wszystkim klienci spółki Termet, a także konsumenci którzy kupili kotły i podgrzewacze. Zawierane umowy pozwalały na kształtowanie cen na wyższym poziomie niż w przypadku swobodnej konkurencji na rynku – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Urząd stwierdził, że stosowana praktyka ograniczała konkurencję. Na skutek zawartego porozumienia Termet mógł blokować dystrybutorom możliwość bezpośredniego kształtowania cen odsprzedawanych produktów.

W trakcie trwania postępowania przedsiębiorcy przerwali niedozwolone porozumienie. Dlatego dystrybutorzy uniknęli sankcji pieniężnej.

Na inicjatora praktyki, spółkę Termet, prezes UOKiK nałożył karę finansową w wysokości blisko 213 tys. zł.

Decyzja nie jest ostateczna, gdyż ukarany podmiot złożył od niej odwołanie do  Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK informuje, że narzucanie cen odsprzedaży jest najpoważniejszym naruszeniem prawa antymonopolowego, a kara finansowa dla przedsiębiorców uczestniczących w takich zmowach może wynieść nawet do 10 proc. ich rocznego obrotu.

Przedsiębiorca, który zawarł nielegalne porozumienie może skorzystać z programu łagodzenia kar. Polega on na tym, że przedsiębiorca, który jako pierwszy z uczestników zmowy dostarczy Urzędowi dowody na istnienie antykonkurencyjnego porozumienia, może zostać nawet całkowicie zwolniony z sankcji pieniężnej.

Przedsiębiorcy ubiegający się o objęcie programem zobowiązani są do złożenia wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary lub jej obniżenie oraz przedstawienia wszelkich dowodów lub informacji dotyczących porozumienia.

Źródło: UOKiK

Redakcja GLOBEnergia