URE odnotowało spadek średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej!

Końcem grudnia Urząd Regulacji Energetyki opublikował informację w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2023 roku. Wszystko wskazuje na to, że średnia cena oddaliła się jeszcze bardziej od rekordu z pierwszego kwartału 2023 r.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • Na koniec 3-ciego kwartału 2023 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 736,39 zł/mWh.
  • Jest to spadek ceny za MWh o 2 % kwartał do kwartału.
  • W analogicznym okresie 2022 r. średnia cena była o ok. 30 % wyższa.

Mały spadek robi wynik

Począwszy od trzeciego kwartału roku 2021 r. aż do 1-szego kwartału 2023 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym stale rosła. Ten niepokojący trend udało się przezwyciężyć dopiero w 2-gim kwartale ubiegłego roku. W przeciągu 3 kwartałów 2023 r. roku rynek doszedł od rekordowej ceny 889,69 zł/MWh do 736,39 zł/MWh w 3-cim kwartale. Jednak tendencja spadkowa wydaje się hamować. W 2-gim kwartale zeszłego roku za MWh energii na rynku konkurencyjnym wychodziło średnio 751,44 zł. Tym samym w stosunku do drugiego kwartału br. średnia cena energii spadła o 2 %.

Źródło: URE

W ujęciu rok do roku aktualna średnia cena energii elektrycznej na tym rynku jest o około 30 % wyższa niż w analogicznym okresie 2022 r. 

Czym jest średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym?

Taka średnia cena sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym obejmuje sprzedaż energii rozumianej jako jej wolumen i wartość sprzedanej energii. Sprzedaż jest realizowana przez jej wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej - czytamy na stronie URE. Te konkurencyjne segmenty krajowego rynku hurtowego obejmują spółki obrotu działające w ramach kontraktów dwustronnych oraz poprzez giełdy energii tj. TGE, EPEX SPOT SE i NORD POOL. Co istotne, ze względu na techniczny charakter, w wyliczaniu tej średniej ceny nie uwzględnia się sprzedaży energii na rynek bilansujący. 

W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupą kapitałową oraz na giełdę energii - zaznacza URE w komunikacie. 

Źródło: URE.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia