Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 78 ust. 11), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej URE ogłoszono nowy Regulamin aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii.

Regulamin aukcji został ustalony przez Prezesa URE i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw energii – na podstawie przepisów art. 78 ust. 8 i 10 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Regulamin aukcji określa:

  • szczegółowe zasady organizacji aukcji, w tym składania ofert,
  • przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji,
  • warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji,
  • wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej,
  • sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji,
  • warunki zawieszenia dostępu do internetowej platformy aukcyjnej,
  • szczegółowe warunki techniczne składania wniosku,
  • oświadczenia, o których mowa w art. 83a ust. 1 i 2.

Kliknij i pobierz Regulamin TUTAJ.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia